RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA ZA 2021/2022.

Četvrtak 
- 14:45 h            1.i 2.   razred
- 15:30 h            3. i 4. i 5. razred

Petak
- 15,00 h             6. i 7. razred
- 16,00 h             8. i 9. razred

Subota
- 11:00 h.           1. srednje (krizmanici)

SUBOTNJI RASPORED ZA ŽIVE KRUGOVE NAŠE ŽUPE

-   9:00 h Ministrantski krug - Istina
-   9:30 h Krug liturgijskih čitača – Svetost
- 10:00 h Krug liturgijskih pjevača („Blizanac“ ) – Milost
- 10:00 h Novinarski klub – Pravda
- 10:00 h Karitativni krug – Ljubav
- 18:30 h Krug malih animatora – Mir (2. i 4. subote u mjesecu)
- Krug za život (1. i 3. subote u mjesecu).