DEKRET O USTANOVLJENJU ŽUPE SVETOGA TOME APOSTOLA NA BIJELOME BRIJEGU

Mostar, 7. listopada 2011.
Prot.: 1256/2011.

U IME PRESVETOGA TROJSTVA!

Nakon što je 14. rujna 1980. kanonski osnovana katedralna župa Marije Majke Crkve u Mostaru, tijekom vremena ukazala se potreba da se od iste župe odcijepe i zakonski ustanove još četiri nove župe, posvećene svetim Evanđelistima Mateju, Marku, Luki i Ivanu, što je učinjeno dekretima od 6. siječnja 1993. godine.

Imajući u vidu da katedralnoj župi i nakon sva četiri odvajanja novih župa još uvijek pripada oko 14.500 katoličkih vjernika u Mostaru, i da je prava potreba da se bolje rasporedi dušobrižnički rad na njezinu području, u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava, kanon 515, br. 1-3, ovim Dekretom osnivam i uspostavljam novu župu koju stavljam pod nebesku zaštitu sv. Tome Apostola, odvajajući je isključivo od sadašnje katedralne župe.

Granice nove župe Svetoga Tome apostola poklapaju s granicama Mjesne zajednice Bijeli Brijeg II., a određujemo ih pobliže, u odnosu na susjedne župe, ovako:

1. Od križanja ulica kralja Petra Krešimira IV. i dr. Petra Ritza do Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar, tako da lijeva strana ostaje u katedralnoj župi, a desna pripada novoosnovanoj župi sv. Tome.

2. Od ulaza u SKB Mostar do sjeverne ograde zatvorskoga poljoprivrednog dobra te šetnicom do ulice Mijata Tomića, tako da zatvorski poljoprivredni kompleks i sva lijeva strana šetnice ostaju u katedralnoj župi, a desna strana šetnice sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar ulazi u sastav nove župe.

3. Zatim, ulicom Mijata Tomića do križanja s ulicom III. bojne cimske, tako da kuće na desnoj strani ulice (svi neparni brojevi) pripadaju župi na Bijelome Brijegu.

4. Ulicom III. bojne cimske do križanja kod groblja Smrčenjaci, tako da kuće na desnoj strani ostaju u novouspostavljenoj župi na Bijelome Brijegu.

5. Od groblja Smrčenjaci ulicom Bleiburških žrtava do križanja s Dubrovačkom ulicom, tako da kuće i zgrade na desnoj strani pripadaju novoj župi na Bijelome Brijegu.

6. Dubrovačkom ulicom do križanja s ulicom sv. Leopolda Bogdana Mandića, tako da novoj župi pripadaju sadašnji neparni brojevi od 7 do 13 i od 67 do 87.

7. Zatim, od križanja Dubrovačke ulice i ulice sv. Leopolda Bogdana Mandića brdom do ulice kneza Trpimira, tako da ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića ostaje u katedralnoj župi, a ulica kneza Trpimira u novoosnovanoj župi.

8. Konačno od križanja ulice kneza Trpimira i Stjepana Radića, ulicom koja ide ispod stadiona na Bijelome Brijegu do križanja ulica Petra Krešimira IV. i dr. Petra Ritza, tako da stadion pripada novoj župi a sveučilišni „kampus“ katedralnoj župi. Nova župa broji oko 4.500 vjernika.

Neka bude na sve veću slavu Božju,

na čast Blažene Djevice Marije, na dobro Katoličke Crkve i spasenje vjernika.

 

Don Ante Luburić, kancelar
Ratko Perić, biskup

Natrag