Pastoralni plan

GODIŠNJI PASTORALNI PLAN I PROGRAM ŽUPE SV. TOME APOSTOLA –MOSTAR, ZA 2014./2015.

Biskupski ordinarijat Mostar
Biskupa Čule bb.
88000 Mostar

Prot.: 264/2014.
Mostar, 30. 9. 2014.

PASTORLANI PLAN ŽUPE SV. TOME APOSTOLA ZA PASTORALNU GODINU 2014./15. GODINU

I Nekoliko informacija o župi

Župa je osnovana 7. listopada 2011. Uskoro će biti treća obljetnica župe.Župa pokriva područje mjesne zajednice Bijeli Brijeg II i ima oko 4.500 stanovnika. Neću pretjerati ako kažem da je ovo bio jedan od zapuštenijih dijelova grada Mostara. Na njezinu području nema ni groblja, niti kapelice, niti ikakva katoličkog obilježja. Ovi vjernici od svih su mostarskih župa bili udaljeni, pa se na mise odlazilo uglavnom vozilima. Što se tiče pastoralnog rada, ovdje ima i prve i nove evangelizacije. Ne samo da je bivši komunistički režim te ratni i poratni nered ostavili svoje posljedice, nego po župi još uvijek vršljaju suspendirani svećenici,bivši fratri, vlč. Luka Marić i vlč. Martin Planinić. Umjesto evangelizacije, oni već odavno provode fratrizaciju i fra-ateizaciju, zavodeći narod Božji, kojim svjesno manipuliraju uzimajući ga kao barikadu za svoj crkveni neposluh i svoju šizmu. Ovaj prvospomenuti je na sablazan, a ovaj drugi na sramotu. Da pravo velim, nisu mi velika glavobolja. Više za njih molim nego što s njima razbijam glavu. Upravo nam svakogodišnji pastoralni plan služi da evangeliziramo i zavedene i rubne, kako bi njihova vjera zadobila i eklezijalnu dimenziju.

1. Vjernici u župi

Na tri nedjeljne Mise (u 8 h, 10 h i 18 h), za lijepa vremena,redovito dođe između 1000 i  1100 vjernika. U vrijeme školske i akademske godine na dnevnim večernjim misama prosječno bude od 120-130 duša. Priličnu brojčanu i suradničku dinamiku župi daju i studenti iz svih dijelova H-B. Dosta studenata sudjeluje na dnevnim Misama, a njihova prisutnost očituje se posebno na nedjeljnoj večernjoj Misi. Na župnu katehezu prošle godine upisalo se 334. osmoškolske djece, uključujući i krizmanike.

II Pastoralni plan župeza pastoralnu godinu 2014./15. godinu

Naš Pastoralni plan, uz redovitu dnevnu i nedjeljnu liturgiju programiran je tako da u župi držimo dobnu katehezu te da imamo tri pokreta za novu evangelizaciju (koji obuhvaćaju sve uzraste osim starih osoba):

1. Župnu katehezaodržava se redovito za sve razrede osnovne škole. Krizmanike i prvopričesnike blagoslivljamo i predstavljamo župljanima na drugu nedjelju u listopadu. Oboji se dosvetkovine Krista Kralja trebaju uključiti u jednu od živih zajednica u župi jer im tada počinje Godina apostolata, to znači da se trebaju aktivno uključiti u neku od živih zajednica naše župe. Prvopričesnički i krizmanički itinerarij ima tri faze: daljnja priprava (redovita župna kateheza), bliža priprava (od došašća pa nadalje) i neposredna priprava (trodnevnica za krizmanike i za njihove roditelje). Susrete za roditelje prvopričesnika i krizmanika organiziramo u došašću i korizmi).

2. Okvirne teme za ovogodišnju župnu katehezu

Uz okvirne teme za pojedine uzraste djece slijedimo i važne momente liturgijske godine, što se lako može iščitati iz našeg Pastoralnog kalendara (programa).Ovo su okvirne teme po uzrastima:

Prvi razred: Biti dijete Božje (Tko je dijete Božje; osnovne molitve; kršćanski stav i pozdrav;kako se ponaša u crkvi, kako pozdravljati vjernike prilikom susreta, kako ulaziti i izlaziti iz kuće; kako se treba krstiti, kada se i kako moliti; učenje raznih liturgijskih pjesama i praćenje važnijih blagdan u liturgijskoj godini).

Drugi razred:Važniji biblijski likovi-uzori, njihova važnost i značenje za naše spasenje ( koristimo brojne prezentacije, crtane filmove i priče).

Treći razred:Tumačenje i učenje temeljnih kršćanskih molitava - Anđeo Gospodnji, jutarnje molitve, večernje molitve, molitve prije spavanja, molitve prije i poslije jela, prije rada... Naglasak je na tome: što, kako i kada moliti.

Četvrti razred:Susret sa živim Bogom- Postoje sve tekstualne kateheze i kateheze kao prezentacije (PPP). Kateheze obrađuju četiri kršćanska odnosa, tri sakramenta koja primaju prvopričesnici, Božje zapovijedi, grijeh, savjest, kako se ispituje savjest, kako se ispovijeda, Euharistija te ostale pobožno-praktične upute.Peti razred:Isusova čudesa i prispodobe – najprije se obrađuju čudesa po Evanđelju sv. Ivana, a onda po redu obrađuju se čudesa i prispodobe iz sinoptičkih evanđelja.

Šesti razred:Vjerovanje, Anđeo Gospodnji, Kraljice neba, Oče naš, Istine katoličke vjere.

Sedmi razred:Crkva i sakramenti.

Osmi razred:Isusov život po otajstvima krunice (radosna otajstva, otajstva svjetla, žalosna i slavna otajstva.

Krizmanici (1. srednje): uz praćenje ritma liturgijske godine, obrađujemo materiju koju je predložio biskup Ratko u svom priručniku za krizmanike:Primi pečat dara Duha Svetoga.

  1. 2.      Animatori za župnu katehezu i žive zajednice

Andrea Marić, 3. srednje (za 1. razred o. š.)
Antea Čarapina, 3. srednje (za 1. razred o. š.)
Ivan Musa, 4. gimnazije
Laura Bogdan, 4. gimnazije
Dora Rozić, 4. gimnazije
Andrija Raič, 5. g. teologije
Antonia Vilić, 5. godina kemije i fizike
Božana Bagarić, 3. godina matematike i fizike
Marinela Ljubas, studentica, 5. razredne nastave
Josipa Bagarić, 2. godina biologije i kemije
Dijana Ereš, majka i profesorica povijesti i zemljopisa
Josipa Madunić, završna godina matematike i fizike.
Marija Ćuk, student biologije i kemije, 2. godina
Andrijana Filipović, 6. godina medicine
Ivan Šilić, 3. godina turizma
Lana Šilić, 3. godina prava
Ivan Raguž, 5. godina prava

  1. Opaska: Sa svim animatorima svećenik priprema kateheze.Imamo namjeru angažirati još animatora jer nam trebaju za grupni rad s vjeroučenicima i subotom za rad sa živim zajednicama. Krizmanike i prvopričesnike redovito vodi župnik don Krešo. Pomaže mu ili ga zamjenjuje Andrija Raič, student završne godine teologije.

Ostale neredovite župne suradnike ne navodim ovdje. Ukupno ih imamo tridesetak s raznim pastoralnim službama koje obavljaju. A zapravo bi suradnicima mogli nazvati i svu djecu, mlade i odrasle koji sudjeluju u tri naša župna pokreta: DUGA, BIOS i KUĆNA CRKVA te živoj zajednici KRALJICA KRUNICE.

  1. Pokret djece za novu evangelizaciju - DUGA.

Ovaj dječji župni Pokret sastoji se od sedam živih župnih krugova (zajednica) u kojima sudjeluje preko 130 djece te koje svoje redovite susrete i zadaće održavaju i obavljaju subotom od 9 h do 12 h.:

v    Biblijsko-liturgijski krug (zajednica) čitača - Logos (ljubičasta boja - istina)

v    Molitvena zajednicaRužarij (tamnoplava boja - život)

v    Pjevačka zajednica - Blizanac (žuta boja – svetost);

v    Ministrantska zajednicaZvono (zelena boja - milost)

v    Zajednica malih animatoraAnima (narančastaboja - pravda)

v    Karitativno-misijska zajednica -Apostoli ljubavi (crvena boja - ljubav)

v    Izvidnici (svijetloplava boja - mir)

Po završetku vjeronaučne i školske godine, za ovu djecu i  ostale vjeroučenike koji se prijave, održava se dvotjedni ljetni kamp s djecom iz župe koji se zove DUGA-PRUGA. Pripremaju ga naši mladi iz pokreta BIOS.Program organiziran do u detalje. Program je obiman i vrlo zahtjevan. Sastoji se od molitve, pjesme, grupnih radova, grupnih igara, izletate raznih kreativnih radova.Ovaj dječji pokret DUGA ima svoja načela i pravila. (vidi Dodatakuz Pastoralni plan).

5. Pokret mladih za novu evangelizaciju: BIOSkoji ima svoja programska načela i ciljeve. Pastoralni plan se sastojiod molitve, klanjanja, predavanja, grupnog rada i angažmana mladih u župnom pastoralu. Ovo je pastoralni plan za mlade i s mladima. (vidi Dodatak).

6. Pokret obitelji za novu evangelizaciju: KUĆNA CRKVAu koji su uključene mlade obitelji, a koji ima svoj pastoralni plan i program (vidi Dodatak). Ove pastoralne godine posebnu pozornost posvetit ćemo obitelji. Stoga ćemo na posljednju nedjelju u mjesecu listopadu (na obiteljskoj Misi), 26. 10. 2014. najaviti, a na prvu nedjelju došašća proglasiti Godinu braka i obitelji u našoj župi, a glavna orijentacija bit će nam: Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi. Odlučili smo se za Godinu braka obitelji jer će ovih dana u Vatikanu otpočeti treća izvanredna sinoda o obitelji, a i zato što će sljedeće godine na Trsatu,  19. 4. 2015., biti Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Planiramo ići s mladim bračnim parovima (članovima Kućne Crkve) na taj susret, a ina hodočašće u Rim. Očekuje se da će se sljedeća redovita biskupska sinoda o obitelji održati od 4. do 25. listopada 2015. godine u Vatikanu. Tako ćemo se ovom Godinom obitelji u našoj župi, i pastoralno i molitveno uključiti, u napore Crkve oko uzvišenog poziva i pratećih problema braka i obitelji.

7. Studentski utorak: ponuda za studente utorkom se sastoji od molitve, euharistijskog klanjanja i predavanja. Svakog utorka za vrijeme trajanja akademske godine studenti mole predmole krunicu, čitaju i pjevaju na Misi. Osim toga mjesečno imamo jedno predavanjei jedanput euharistijsko klanjanje u kojemu aktivno sudjeluju. (vidi Dodatak).

8. Živa zajednica KRALJICA KRUNICEza sada se sastoji od petnaestak osoba koje svakodnevno u našoj predmole krunicu. S njima imamo mjesečne i povremene susrete u kojima im se tumače otajstva krunice.Poticaj za osnivanje ove zajednice jest u tome da smo kao župa osnovani 7. 10. 2011. Od osnutka župe, odlučili smo svakodnevno moliti krunicu u našoj crkvi na čast Kraljice Krunice, sa istom svrhom radi kojega je moljena prije bitke kod Lepanta, 1. 10. 157. I mi ovdje sve više sličimo vremenu prije bitke kod Lepanta. Djecu, mlade i studente uključujemo u moljenje krunice u našoj crkvi. (vidi  Dodatak).

9. Liturgijski pastoral: temeljita i dobra priprema za nedjeljne mise, posebno subotom sa živim zajednicama.

10. Ostalo: Predkrsne kateheze roditeljima, mnogobrojni pojedinačni razgovori s osobama u raznim prigodama i s raznim problemima, pohod bolesnicima, pohodi obiteljima (i blagoslov obitavališta), sprovodi...

11. Župni caritas – uz župnika vode ga dva animatora. U njemu sudjeluju mladi, krizmanici i djeca. Ovo je najaktivniji živi krug (zajednica). Sastaju se svake subote u 10 h. Ove godine vodi ih Andrija Raič, student završne godine teologije. Svaki mjesec potrebnim obiteljima nosi se hrana, a ne malom broju potrebnika dajemo i u Župnom uredu. Ovaj živi krug posebno je aktivan u korizmenom i adventskom vremenu. Kroz godinu se s njima obrađuju karitativne teme po tekstovima NZ. (v. Pastoralni kalendar).

12. Administracija koja puno uzima vremena, a posebno pribavljanje projektne dokumentacije i dokumentacije za izgradnju nove župne crkve. Uz pastoralni posao to mi je veliki prioritet.

13. U prvom kvartalu sljedeće 2015. godine (ili u drugom kvartalu Pastoralne godine) planira se ozbiljan pristup izradi Župne kartoteke. U istom razdoblju želimo formirati Župno pastoralno vijeće.

don Krešo Puljić, župnik

PASTORALNI PLAN I PROGRAM

PASTORALNI PLAN I PROGRAM (216.8 KiB)