BIOS

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA - MOSTAR

BIOS - POKRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI ZA APOSTOLAT NOVE EVANGELIZACIJE

  - BIOSje pokret hrvatske katoličke mladeži za Apostolat nove evangelizacije.

- Temeljno geslo pokreta BIOS koje je dio loga jset: «Ducinaltum-Izvezi na pučinu»! (Lk 5,4).

I. NADAHNUĆE I PLATFORMA POKRETA BIOS

Počelo, nadahnuće, poticaj i platforma pokreta BIOS jest zavjetna i jubilejska molitva: Ispovijest vjere Hrvata katolika koja je nastala povodom jubilejske proslave Branimirove godine u Ninu, 2. 9. 1979. kada smo, u sklopu desetogodišnje jubilesjke proslave Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, slavili tisuću i stogodišnju neprekinutu vjernost Apostolskoj Stolici (879. – 1979).Želimo iz vlastite kršćanske i nacionalne povijesti tražiti pobude za život u duhu vjere, „da iz vjerne i teške prošlosti iznikne vjerna i sretnija budućnost" (iz molitve Velikog zavjeta).Jedna od vjerničkih molitava na euharistijskom slavlju u Ninu, 2. 9. 1979., bila je: „Daj da u srcima naših mladih  živi zavjet starih Hrvata“.

Ispovijest vjere Hrvata katolika

Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga.
Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom
i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet
vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi.
Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce Presvete Bogorodice Marije.
Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj,
čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.
Amen.

„Dragi moji Hrvati, uspomena na slavlja 'Branimirove godine' neka vam budu poticaj na vjernost Isusu Kristu, Gospi i Crkvi. Sjećajući se prošlosti budite zauzeti graditelji vedre kršćanske budućnosti kako pojedinac, tako obitelji i sav Božji narod. S apostolskim blagoslovom" (Papa Ivan Pavao II., Vatikanski Grad, 12. studenoga 1980.).

(Ako se Ispovijest vjere Hrvata katolika moli oko 21 sat, onda se vjernici hrvati uključuju u nacionalni molitveni lanac, jer u taj sat hrvatski biskupi i svećenici blagoslivljaju sve koji mole, sve hrvatske obitelji i cijeli hrvatski narod).

II. CILJEVI, NAČELA I ZADAĆE POKRETA BIOS

BIOS ima dva cilja, četiri načela i četiri zadaće:

A.DVA CILJA POKRETABIOS:

Oba cilja imaju svoje polazište u Isusovu načinu pripremanja apostola za evangelizaciju:„Isus ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati“ (Mk 3, 13-14).

1. PRVI CILJje: Duhovna obnova i formacija hrvatske katoličke mladeži –Članovi Pokretatrebajunajprije naučiti „biti s Isusom“, „biti Isusovi“, a tek onda biti „poslani“naviještati Kraljevstvo Božje.Misli se na obnovu „cjelokupnog kršćanskog života, da se ojača naša vjernost Crkvi i Apostolskoj Stolici, utvrđujući djedovsku vjeru i obnavljajući katolički život, kako bi izmolili plodnu budućnost Crkvi u Hrvata i cijelom hrvatskom narodu.

(Ovo je bila nakana Godine velikoga zavjeta u Solinu 1975., kao pripremne godine za Jubiljesku proslavu 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata koja je otpočela u Solinu, 12. 9. 1976.).

2. DRUGI CILJ je: Apostolat nove evangelizacije – tek nakon što su obnovljeni u duhu i formirani u vjeriApostoli nove evangelizacijetrebaju radosno i gorljivo naviještati Kraljevstvo Božje, onako kako sv. Pavao upućuje Timoteja: «Raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi! » (2 Tim 1,6).

B.ČETIRIMORALNA NAČELA POKRETABIOS:Da bi se ostvarili ciljevi i vjerno izvršavale zadaće, članovi Pokreta moraju biti duhovno osposobljeni te moralno, teološki i pastoralno formirani. To znači da trebaju integrirati u svoju osobnost (čo-vječnost) četiri moralna načela pomoću kojih postižu ispravan odnos prema Bogu, prema bližnjima, prema okruženju i prema samima sebi.

1. PRVO NAČELO:BIOS - BITI ISUSOV OSPOSEBLJENI SVJEDOK (Odnos prema Bogu - Bogoljublje). Mladi trebaju „da se pouče, učvrste i potaknu na gorljivi život» (AA 6) kako bi mogli biti autentični svjedoci onima koji površno, slabo ili uopće «više ne žive vjeru primljenu krštenjem» (CL, 34). Papa Pavao VI. nam u tom smislu poručuje: „Suvremeni čovjek danas radije sluša svjedoke nego li učitelje, a ako sluša učitelje sluša ih samo ukoliko su svjedoci“ (EN, 41).

2.DRUGO NAČELO:BIOS - BITI ISKRENO OTVOREN SVIMA (Odnos prema bližnjima – Čovjekoljublje). To znači da samo formirani vjernici mogu radosno i istinski živjeti svoju pripadnost Kristu u svojoj svakidašnjici i u svojoj crkvenoj zajednici. Oni imaju izgrađenu svijest, savjest i slobodnu volju, a to im omogućuju da sebedarnim služenjem ljube svoje bližnje te da se proaktivno i svjedočki otvaraju drugima i drugačijima od sebe. Pokret BIOS služi mladima kao okvir zajedništva u kojemu se zajedno raste u vjeri i zauzeto svjedoči drugima.«Potreban je novi apostolski zamah, življen kao svakodnevna zauzetost zajednica i kršćanskih skupina» (NMI, 40).

3.TREĆE NAČELO:BIOS - BITI ISUSOVODGOVORAN STVARATELJ(Odnos prema općem dobru – Domoljublje). To znači da je odgovoran stvaratelj Kristova Kraljevstva onaj koji ima pravi kršćanski odgovor na potrebe, izazove i probleme ljudi i svijeta u kojemu živimo. On treba,odgovorno i hrabro,svoje darove i karizme ugraditi u opće dobro Crkve, Domovine i društva. „Uistinu, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i razbora" (2 Tim 1, 7).

4.ČETVRTO NAČELO:BIOS - BITI IOSTATI SVOJ (Odnos prema samome sebi – Sebedarje). Svakodnevno vršiti radikalan izbor redovita kršćanskog života kako se ne bi zadovoljavali životnom prosječnošću, minimalističkom etikom i površnom religioznošću (usp. NMI, 9 i 31).Papa Ivan Pavao II. poručuje da treba pomagati mladima «da svoj život neprestanim naporom pravilno usavršavaju i idu za pravom slobodom» (GE, 1).

Ova četiri načela ujedno su i preduvjet i odgojni itinerarijmladima kako bi mogli spoznati što je prava ljubav te kako bi sutra bili sposobni i podobni osnovatikršćanski brak i obitelj: BIOS - BRAČNI IOBITELJSKI SAVEZ (Biti sposoban za zajedništvo – Međuovisnost). Mlade pripremati za poslanje bračnog i obiteljskog sakramentalnog života, da bi riječju i primjerom vlastita života znali živjeti,  svjedočiti i braniti istinu «Božjeg nauma o braku i obitelji» (FC, 6) koja je danas sve više ugrožena, kroz sustave i ustave pojedinih država i organizacija koje propagiraju i institucionaliziraju neodgovornu slobodarsku ljubav i protunaravne veze.

C. ČETIRI ZADAĆE POKRETABIOS:

Temeljne zadaće Pokreta sadržane su i izražene u završnoj riječi svake naše molitve: „AMEN*– tako je, zaista, vjerujem - iz koje, u smislu akrostiha, izvlačimo četiri bitne zadaće pokreta BIOS: „AMEN“ = Apostolat, Molitva (osobna, obiteljska i liturgijska), Euharistija (kao izvor i vrhunac sveukupna kršćanskog života) i Naviještanje (kao misionarsko poslanje).Amenje naš zavjet i obećanje da svakodnevno molimo i odjelotvorujemo jubilejsku zavjetnu molitvu: Ispovijest vjere Hrvata katolika.

1. PRVA ZADAĆA:Apostolat -„Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe” (Jak 1,22).

>Poticaji i smjernice za provođenje:

+ „Privlačiti druge oblicima osobnoga, obiteljskoga, profesionalnoga i zajedničkog života, koji odražavaju Evanđelje“ (EIE, 48), na način da drugima budemo evanđeosko svjetlo, sol i kvasac (usp. Mt 5,13-16), uklanjajući nesklad između vjere koju ispovijedamo i svakidašnjeg života (usp. GS, 43):„Mladi moraju biti prvi i izravni apostoli mladih izvršavanjem apostolata među njima“ (AA, 12).

+ „Kršćanski je naime poziv po svojoj prirodi također i poziv na apostolat“ (AA, 2). Po sakramentu krštenja i potvrde obvezani smo biti pravi Kristovi svjedoci, riječju i djelom širiti i braniti vjeru (usp. LG, 11). „Gospodin želi da svoje Kraljevstvo širi i po laicima, to jest kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira“ (LG, 36).

+ Odgajati mlade katolike „da se pozitivno angažiraju za sve što doprinosi pravom napretku čovjeka i rastu svake ljudske osobe u dostojanstvu i slobodi“ (Biskupska poslanica „Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata, br. 25).

+ Zauzimati se za katolički svjetonazor u društvu, politici, kulturi i uopće „prožimati svijet kršćanskim duhom“ (GS, 43), po uzoru na bl. Ivana Merza koji je dosljedno živio apostolsko načelo svoga života: „Katolička vjera je moje životno zvanje“.

+ Svake godine obavljati zajedničku duhovnu obnovu na temelju načela, ciljeva ili smjernica Pokreta.

2.DRUGA ZADAĆA:Molitva - „Molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se!“ (Mt 7, 7).

>Poticaji i smjernice za provođenje:

+ „Moliti znači vjerovati“ (bl. Ivan Merz).

+ Molitva treba biti ishodiše svake naše apostolske djelatnosti jer ona nam daje razumjeti i prihvatiti istinu Isusove poruke: „Bez mene ne možete ništa učiniti“ (Iv 15, 5).

+ Članovi Pokreta trebaju „njegovati određeni ritam molitve tijekom dana“, ujutro, navečer i za objedom (DOP):

Ujutro moliti: Slava tebi, Bože Sveti, Anđeo Gospodnji, Molitva Mariji, Majci nade i Djela naša.

Navečer moliti: Već mrak se hvata, Gospi Velikoga zavjeta i Ispovijest vjere Hrvata katolika.

Molitva prije blagovanja: Molimo te Bože smjerno te i poslije blagovanja: Ti nas Bože krijepiš hranom

Prije spavanja:Ispitati savjesti(što smo sagriješili mišlju, riječju, djelom i propustom),potom molitva  Hvala ti Bože.

3.TREĆA ZADAĆA:Euharistija - „Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni“ (Iv 6, 53).

>Poticaji i smjernice za provođenje:

+ Euharistija je izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života (usp. LG, 11) i prema njoj su usmjereni i s njom su tijesno povezani ostali sakramenti, djela apostolata i sve crkvene službe te je izvor i vrhunac sve evangelizacije (usp. PO, 5).

+ Pokušati u svojoj obitelji provoditi jubilejski zavjet iz Nina: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi Misu. Svake nedjelje u Euharistiji sudjelovati „svjesno, pobožno i djelatno“, na njoj temeljiti svoj kršćanski život i duhovno zajedništvo „s Bogom i međusobno“ (SC, 48).

+ Čuvati nedjelju kao «poseban dan vjere, dan Krista Uskrsloga i dara Duha Svetoga – istinski „tjedni Vazam“ (NMI, 35), kao „dan susreta s Gospodinom“ (EIE, 81), kao „dan za čovjeka…, za molitvu, odmor, zajedništvo i radost“ (EIE, 82), kao blagdan Crkve i blagdan obitelji.

+ Svake prve nedjelje u mjesecu zajednički pripremati i slaviti svetu Misu za članove pokreta BIOS, u župnoj crkvi, u 18 h, s ostalom mladeži.

+ Svake druge srijede u mjesecu bit će susret članova Pokreta u 20 h (dogovori, grupni rad ili  predavanje), a svake četvrte srijede u mjesecu obavljati zajedničko polusatno klanjanje pred Presvetim Sakramentom i zajedno moliti Ispovijest vjere Hrvata katolika za uspjehApostolata nove evangelizacije.

4.ČETVRTA ZADAĆA:Naviještanje-«Jao meni ako ne naviještam Evanđelje» (1 Kor 9,16).

>Poticaji i smjernice za provođenje:

+ „Nova evangelizacija traži gorljivo, cjelovito i dobro utemeljeno naviještanje Riječi, s jasnim teološkim, duhovnim, liturgijskim i moralnim sadržajem, pozornim na stvarne potrebe ljudi do kojih mora doprijeti“ (PNR, II. pogl. 2).

+ „Hraniti se Riječju da bi se bilo 'službenicima Riječi' u evangelizacijskoj zadaći“ (NMI, 40). Samo ako nas je iznutra prožela riječ Božja, možemo je autentično naviještati drugima (usp. EIE, 44).

+ Svakodnevno čitati, pobožno slušati, proučavati, s vjerom prihvaćati i drugima navješćivati Riječ Božju: čitanjem, propovijedanjem, katehezom, pisanom riječju i suvremenim obavijesnim sredstvima (usp. NMI, 39; NSP, 16).

III.NAZIV, OSNIVANJE I ZAŠTITNICI POKRETABIOS

1. Riječ BIOS je grčki pojam, a znači život. U simboličnom smislu ima značenje život, životnost, izvornost. Ovaj izraz razumljiv je u svim svjetskim kulturama i jezicima a često se rabi i u raznim složenicama s drugim pojmovima i nazivima kako bi se označilo nešto što je životno, vjerodostojno, neotuđivo, čisto, zdravo i prirodno.

2. Zašto je BIOS pokret a ne udruga, udruženje ili organizacija? Zato jer smo s pojmom BIOS i s nazivom Pokret željeli istaći svu životnost,hitnost i važnost Nove evangelizacije s kojom se treba postići duhovna obnova hrvatske katoličke mladeži, očuvanje vjerničkog identiteta te naglasiti potrebu stalnoga rasta i misionarske usmjerenosti u otvaranju drugima i drugačijima, a sve u svrhu širenja Kristova Kraljevstva.

3. Pokret BIOS najprije je osnovan u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru, 2. 9. 2001., te nešto kasnije i u župi Rotimlja.Osnivanje pokreta BIOS u župi sv. Tome Apostola na Bijelom Brijegu dogodio se 2. rujna 2012., na 33. obljetnicu velike jubilesjke proslave u Ninu – Branimirove godine- kojom se slavilo 1100 godina neprekinute hrvatske vjernosti Apostolskoj Stolici (a sve to u sklopu višegodišnje proslave 1300. godina kršćanstva u Hrvata).

4. Zaštitnica pokreta BIOS  je Gospavelikog hrvatskog krsnog zavjeta, a to je najstariji Gospin lik u našoj Hrvatskoj povijesti.*Ovo je Gospa našeg kralja Zvonimira, pronađena u Biskupiji kod Knina, iz 11 st., znak je i simbol buđenja hrvatske katoličke samosvijesti, od 1975. godine. Uz Gospu zaštitnik nam je i sv. Toma Apostol (u drugim župama njihov zaštitnik) te bl. Ivan Merz, koji je inače zaštitnik hrvatske mladeži.

*Fra Lujo Marun (1857.-1939.), utemeljitelj hrvatske nacionalne arheologije, 14. svibnja 1892. pronašao je kameni romanički zabat oltarne pregrade iz katedrale sv. Marije u Biskupiji kraj Knina, na lokalitetu Crkvina, koja će postati glavnim simbolom marijanske obnove i nacionalne svijesti u hrvatskom narodu, pod nazivom Gospa velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Blagdan Gospe Velikoga hrvatskoga krsnog Zavjeta slavi se u nedjelju po blagdanu Male Gospe.Odljev u zlatu i srebru  Gospe Velikog Zavjeta blagoslovio je papa Ivan Pavao II. u Rimu 30. travnja 1979. da bude naša Gospa hodočasnica po domovini, a čuva se ponad oltara u crkvi Gospe od Otoka u Solinu.

IV. KAKO SE POSTAJE ČLANOM POKRETA BIOS

1. Redovitim članom Pokreta može se postati nakon primanja sakramenta svete potvrde, a aktivniji vjeroučenici i u osmom razredu. Krizmanici se uključuju u BIOS na svetkovinu Krista Kralja te se trebaju opredijeliti za jednu od njegove četiri zadaće i tako otpočeti Godinu apostolata koja je uvjet da bi kandidat bio pripušten sakramentu potvrde. Poslije primljene potvrde neki krizmanici postanu trajnim članovima pokreta BIOS.

2. Članom Pokretapostaje seputem pristupnice, koja sadrži osnovne podatke o novom članu.

3. Članstvo u Pokretu može prestati svojevoljnim prijavljenim istupanjem ili isključenjem od strane župnika (predsjednika), na prijedlog Povjerenika.

VI. UPRAVA I ORGANIZACIJA POKRETA BIOS

1. Upravu Pokreta čine: Predsjednik (župnik), Predstojnik, četiri povjerenika te tajnik i njegov zamjenik. Oni čine upravu Pokreta. Najmanje jedan član iz Uprave treba biti član Župnog pastoralnog vijeća i njemu, prema potrebi, podnositi izvještaje o djelovanju.

2. Svi članovi Pokreta svoje zadaće i zaduženja obavljaju na slavu Božju, volonterski, bez ikakva osobna interesa ili nadoknade.

VII. LOGO POKRETA BIOS

Logo pokreta BIOS je krug u kojemu se nalazi orao u letećem stanju, koji svojim krilima na obje strane razbija krug koji je dvostruko oivičen: crvenom i plavom bojom. Ispred orla nalazi se križ kneza Višeslava koji nas povezuje s vjerom naših pradjedova. Uz ivicu kruga, iza orla nalazi se načelo: Biti i ostati svoj, a ispred orla nalazi se drugo načelo: Otvoriti se drugima. Ovo prvo načelo zahtjeva od članova da budu zrele i integrirane osobe, da budu svoji kako bi se mogli onda otvoriti drugima. Tek u otvaranju drugima postajemo posve svjesni sebe. Ispod kruga, zasebno, stoji glavno geslo Pokreta: Izvezi na pučinu»! (Lk 5,4). Logo je pun simbolike i značenja.

*(„Amen“hebrejska je riječ koja znači da, tako je, zaista, uistinu, a označuje stalnost i sigurnost. S ovom riječi Isus započinje svoje svečane izjave, posebno u Ivanovu evanđelju. „U hebrejskom jeziku „Amen“ se veže uz isti korijen kao i riječ "vjerovati". Taj korijen izražava čvrstoću, pouzdanost, vjernost. Otud shvaćamo zašto riječ "Amen" može izraziti i Božju vjernost prema nama i naše povjerenje u Boga" (KKC 1062).„Amen“- potvrđuje istinitost i naše slaganje s onim što je rečeno, na način da nas to obavezuje kao zakletva i poslanje. S njom su Izraelci izražavali prianjanje uz Božje zapovijedi, kao izraz ispovijesti svoje vjere, kao prisegu i svjedočanstvo, kao svečano i skupno prihvaćanje obveze prigodom liturgijske obnove Saveza (Pnz 27, 15-26). „Amen“u liturgiji označuje pouzdanje i prianjanje uz Boga (usp. RBT, str. 15-16). U Iz 65,16 to je ime Boga, vjerna obećanjima. Zato je u 2 Kor 1,19 Isus Božji „Amen“. „Naš Gospodin cesto upotrebljava izričaj "Amen", katkad udvostručeno, da naglasi pouzdanost svoga nauka i svoj ugled utemeljen na Božjoj istini" (KKC 1063). Sveti Ivan u Otkrivenju govori o Isusu kao „Amenu", jer po njemu Bog ostvaruje svoja obećanja prema nama (Otk 3,14).

KRATICE I IZVORI NAVODA

AA = DRUGI VATIKANSKI SABOR, Apostolicamactuositatem (Apostolska djelatnost), dekret o apostolatu laika, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 2000.
BK BiH = BISKUPSKA KONFERENCIJA BiH, O kulturnom i vjerskom identitetu hrvatskoga katoličkog naroda u Bosni i Hercegovini, Travnik, 9. rujna 2003.
CL = IVAN PAVAO II., Christifideles laici (Kristovi vjernici laici), enciklika o pozivu i poslanju laika u Crkvi i svijetu, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 93), Zagreb, 1990.
DOP CH = HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002.
EIE = IVAN PAVAO II., Ecclesia in Europa (Crkva u Europi), Postsinodalnapobudnica o Crkvi u Europi, Verbum, Split, 2003.
EN = PAVAO VI., Evangeliinuntiandi(Naviještanje evanđelja), apostolski nagovor o evangelizaciji u suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 1976.
FC = IVAN PAVAO II., Familiarisconsortio (Obiteljska zajednica), apostolska pobudnica o zadaćama kršćanske obitelji u suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 64), Zagreb, 1981.
GE = DRUGI VATIKANSKI SABOR, Gravissimumeducationis, deklaracija o kršćanskom odgoju, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 2000.
GS = DRUGI VATIKANSKI SABOR, Gaudium et spes(Radost i nada), pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 2000.
HB = HRVATSKI BISKUPI, Obitelj – put Crkve i naroda, Pastirsko pismo u povodu trećeg apostolskog pohoda pape Ivana Pavla II. Republici Hrvatskoj, Zagreb 2003.
LG = DRUGI VATIKANSKI SABOR, Lumen gentium (Svjetlo naroda), dogmatska konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 2000.
LJS = PAPINSKO VIJEĆE ZA OBITELJ, Ljudska spolnost: istina i značenje. Odgojne smjernice u obitelji, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 106), Zagreb, 1997.
MD = IVAN PAVAO II., Mulierisdignitatem, Apostolsko pismo o dostojanstvu i pozivu žene prigodom marijanske godine, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 91), Zagreb, 1989.
NMI = IVAN PAVAO II., Novo millenioineunte (Ulaskom u treće tisućljeće), Apostolsko pismo episkopatu, kleru i vjernicima na završetku Velikog jubileja godine 2000., Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 127), Zagreb, 2001.
NSP = HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, Na svetost pozvani. Pastoralne smjernice na početku trećega tisućljeća, Glas Koncila, Zagreb, 2002.
PNR = KONGREGACIJA ZA KLER, Prezbiter – navjestitelj Riječi, služitelj sakramenata i voditelj zajednice kršćanskog trećeg tisućljeća, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1999.
PO = Presbyterorumordinis (Svećenički red), dekret o službi i životu prezbitera Drugog vatikanskog sabora, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 2000.
PPO = SVETA STOLICA, Povelja o pravima obitelji, predložena svim osobama, ustanovama i predstavnicima vlasti nadležnima za poslanje obitelji u suvremenom svijetu, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 68), Zagreb 1990.
RBT = RJEČNIK BIBLIJSKE TEOLOGIJE, KS, Zagreb, 1993.
RK = Red krštenja, Rimski obrednik, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1970.
SC = DRUGI VATIKANSKI SABOR, SacrosanctumConcilium (Sveti Sabor), konstitucija o svetoj liturgiji, Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 50), Zagreb, 2000.
TMA = IVAN PAVAO II., Tertiomillennioadveniente(Nadolaskom trećeg isućljeća), Apostolsko pismo o pripremi Jubileja godine 2000., Kršćanska sadašnjost (Dokumenti 101), Zagreb, 1996.