RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA 2018./2019.

Četvrtak:
- 16 h: 1. razred
- 15 h: 2. razred
- 15 h: 8. razred
- 16 h: 9. razred

Petak:
- 10,30 h: 3. razred
- 15 h:  4. razred (prvopričesnici)
- 15 h:  5. razred
- 16 h:  6. razred
- 16 h:  7. razred

Subota:
- 11,00 h: krizmanici

Upisnice za župni vjeronauk uzeti u našem Župnom uredu.

RASPORED ŽIVIH VJERNIČKIH KRUGOVA
(subotom)

- 9,00 h:  Ministrantski krug Istina
- 9,00 h: Biblijsko-liturgijski krug Život
- 10,00 h: Pjevački krug Svetost I (od 1. do 4.r.)
- 10,30 h: Pjevači krug Svetost II (od 5. do 8.r)

- 9,30 h: Novinarski krug Milost
- 10,00 h: Krug malih animatora Pravda
- 10,30 h: Karitativni krug Ljubav
- 10,30 h: Izvidnički krug  Mir (mjesečni susreti).

ŽUPNI VJERONAUK 2017/2018.

- Ispovijed školaraca za početak školske godine 2017/2018. je u subotu, 2. 9. 2017. u 12 h.

- Svečana misa s blagoslovom školaraca je u nedjelju, 3. 9. 2017. u 10 h.

- Početak vjeronauka je u  četvrtak, 7. 9. 2017. Župni vjeronauk ove godine bit će četvrtkom, petkom i subotom. Ako bude ikakva nesuglasja sa školskim rasporedom, dogovorit ćemo se naknadno s pojedinim razredima.

Četvrtak:
- 14 h: 1. razred
- 14 h: 2. razred
- 15 h: 7. razred
- 15 h: 8. razred
- 16 h: 9. razred

Petak:
- 15 h: 3. razred
- 15 h: 4. razred (prvopričesnici)
- 16 h: 5. razred
- 16 h: 6. razred

Subota:
- 11,00 h: krizmanici

RASPORED ŽIVIH ZAJEDNICA

Žive zajednice sastaju se subotom:
- Ministranti u 9 h
- Čitači u 9,30 h
- Župni caritas u 10 h
- Novinari u 10,30 h
- Pjevači u 11 h
- Izvidnici – prvom subotom u 11,30 h