Studentski centar Mostar

Studentski centar Mostar osnovan je 1971. izgradnjom paviljnona Starog doma, a Novi dom 10 godina kasnije 1981. Rekonstrukcijom 2008., Studentski centar je proširio svoje kapacitete i danas u ponudi ima 188 soba, odnosno 400 ležaja.

Studentima su na raspolaganju dvokrevetne i trokrevetne sobe s vlastitim kupatilom te internetskim i kablovskim priključkom. Studentski centar osim smještaja i ishrane studenata koji žive u Centru omogućuje korištenje svog restorana i studentima koji nisu na smještaju u Studentskom centru. Kroz akademsku godinu na smještaju i ishrani u Studentskom centru boravi oko 500 studenata a usluge ishrane svakodnevno koristi oko 600 studenata koji ne žive u Studentskom centru.

Sadržaj Studenstkog centra: izdavanje smještajnih kapaciteta u ljetnom periodu, smještaj studenata, ishrana studenata (doručak, ručak i večera) studentski servis, fitness klub, caffe bar, dva multimedijalna centra, sveučilišna knjižnica, sportska udruga studenata, organiziranje edukativnih i kulturnih događanja.

Adresa: Stjepana Radića 84 a
Kontakt: 036 / 337 – 204