Suradnici za uređenje crkve

Spomenka Marić - majka je šestoro djece, supruga Željka Marića. Od samih početaka brine se za uređenje crkve. Rodila se 25. siječnja 1968. u Čitluku.Od djece, posebno joj je sin Tomislav aktivan kao animator u župi.

 

 


Zdenka Krešić - majka jednog djeteta. Od početka pastoralnog djelovanja na Bijelom Brijegu surađuje u održavanju crkve, a ponajviše brine o cvjetnim aranžmanima kojima ukrašava oltar i crkvu. Rodila se 15. siječnja 1962. Uposlena u HTERONET. Aktivna i redovita suradnica.

 

 


Ljuljana Kajtazi – Albanka s Kosova, majka je jednoga djeteta koje je među najaktivnijim ministrantima u župi. Rođena je 28. veljače 1975. na Kosovu. Sa suprugom Antonom žive u Mostaru od 2001. Aktivna i redovita suradnica.

Osmoškolci animatori

Josipa Bošnjak – animator je za dječji zbor Blizanac. Vodi zbor i svira. Rodila se u Mostaru, 16. srpnja 2001. Ide u osnovnu školu Silvija Strahimira Kranjčevića i pohađa glazbenu školu Ivana plemenitog Zajca. I izvrsno joj ide. I dvije mlađe sestre Petra i Ana članice su župnoga zbora.

Srednjoškolci animatori

Animatori koji se ovdje navode, osim onih koji su već završili fakultet, članovi su župnog pokreta mladih za novu evangelizaciju BIOS. Kao članovi ovog Pokreta oni i jesu aktivni u župi. Njihovo djelovanje u župi nazivamo Apostolatom nove evangelizacije.

Tomislav Marić - animator za Biblijsko-liturgijsku zajednicu čitača Riječ. Rođen je u Mostaru, 17. lipnja 1996. Učenik je Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.


Laura Bogdan - animator je za molitvenu zajednicu Ružarij. Rodila se 21. rujna 1997. u Mostaru. Učenica je Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.

 

 

 


Daria Grbeša - animator je za Molitvenu zajednicu Ružarij. Rodila se 12. travnja 1997. u Mostaru. Učenica je Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.

 

 


Ivan Musa - animator je za karitativnu zajednicuApostoli ljubavi i ministrantsku zajednicu Zvono.Rodio se u Mostaru, 13. studenoga 1996. Učenik je Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.

 

Ivan Ćorić, animator je za karitativnu zajednicuApostoli ljubavi. Rodio se u Mostaru, 19. svibnja 1996. Učenik je Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.


Dora Rozić - animator je za kulturno-umjetničku zajednicuKrižari. Rodila se u Mostaru, 15. srpnja 1996. Učenica je Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.

Studenti animatori

Budući se u našoj župi, koji stotinjak metara daleko od naše crkve, nalazi Studentski centar, puno studenata od samoga otvaranja crkve (19. rujna 2010.) dolazi na večernje dnevne i nedjeljnu svetu misu. Tako se župnik don Krešo upoznao s mnogim studentima te je u 2012./2013. školskoj godini neke od njih pozvao na suradnju. Rado su se odazvali i redovito održavaju župnu katehezu sa osmoškolcima.

Ivan Šilić – animator je za pokret Izvidnika. Rodio se u izgnanstvu, u Makarskoj, 1. lipnja 1992. Student je Turizma i zaštite okoliša. Aktivan je u i karitativnoj zajednici Apostoli ljubavi.

 


Marija Ćorić - animator je za pokret Izvidnika. Rodila se Makarskoj, 22. srpnja 1992., gdje joj je obitelj bila u izgnanstvu za vrijeme Domovinskog rata. Studentica je pravnih nauka u Mostaru. Aktivna je u karitativnoj zajednici i član je pjevačke skupine mladih Sion.

 


Andrija Raič - animator je za župnu katehezu 3. i 4. razredu. Student je teologije na Teološkom institutu u Mostaru. Rodio se 7. studenoga 1990. u Mostaru. Član je Organizacijskog odbora Hrvatske kulturne zajednice TROPLET, u pleteru za Hrvatsku mladež, koja zajedno s našom župom organizira Studentske utorke za mlade.

 


Antonija Vilić –animatorica je za župnu katehezu za 2. razred, a i drugim razredima po potrebi. Rođena je u Kaknju, 30. studenog 1992.,a živi u Žepču. Studira kemiju i fiziku ovdje u Mostaru.

Profesori animatori


Gabrijela Ćurić - majka troje djece i supruga Zdenka Ćurića. Profesorica je engleskog jezika. Vrši lekturu i korekturu u župnim tiskovinama. Rođena je 7. veljače 1975. u Travniku. S mužem Zdenkom živi u Mostaru od 1994. godine. Otvorena i spremna za svaku vrstu župne te stručne i pastoralne suradnje.

 


Marijana Goluža- animatorica je za obiteljski pokret KUĆNA CRKVA. Rodila se u Mostaru, 31. prosinca 1989., apsolventica studija biologije i kemije. I suprug Mario, s kojim ima dvoje djece, član je ovog Pokreta.