Suzaštitnica župe – Kraljica Krunice

Župa sv. Tome Apostola osnovana je na blagdan Kraljice Krunice, 7. listopada 2011. Stoga je blagdan Kraljice Krunice supatron naše župe. Da je naša župa osnovana baš na taj blagdan, djelo je Božje providnosti.

Ovaj blagdan Kraljice Krunice ima povijesnu pozadinu. Naime, u 16. stoljeću Europa se našla pred velikom opasnošću od turske vojske koja je  prijetila osvajanjem cijele Europe. U nizu različitih poticaja na otporpapa Pio V., pozvao je godine 1569., kršćanski svijet na molitvu svete krunice. Dana 7. listopada 1571., došlo je do odlučne pomorske bitke kod Lepanta (u Korintskom zaljevu, u Grčkoj) u kojoj je ujedinjena španjolska, venecijska i papinska flota, pod zapovjedništvom Don Juana d´Austria, pobijedila tursku silu. Na uspomenu velike pobjede papa je dan 7. listopada proglasio blagdanom “Gospe od Pobjede”. Godine 1573. spomendan mijenja ime u “Blagdan svete Krunice”, odnosno “Blagdan Kraljice od Krunice”. U krajevima gdje se krunica zove ružarij ovaj blagdan nosi ime “Gospe od Svetog Ružarija”.

Kada, ako Bog da, napravimo novu župnu crkvu, sadašnji liturgijski prostor bit će kapela Kraljice Krunice, koju ćemo koristiti i za druge pastoralne svrhe, kao i dosad. Na blagdan Kraljice Krunice službeno i svečano započinjemo vjeronaučnu godinu, kada imamo ispovijed za đake i srednjoškolce naše župe, a za cijelu župu imamo trodnevnicu. Do toga dana završi upis na župnu katehezu i od toga dana počinjemo vjeronaučnu godinu (župnu katehezu i žive zajednice).

A na Patrona župe, sv. Tomu Apostola, službeno i svečano završavamo vjeronaučnu i školsku godinu i naš župni ljetni kamp s djecom koji se zove Duga-pruga. Tada imamo ispovijed za svu djecu i svečani završetak školske godine. I za sv. Tomu Apostola, zaštitnika župe, pripravljamo se trodnevnicom. I u jednoj i u drugoj trodnevnici, na poseban način, sudjeluju djeca vjeroučenici.