ADVENTSKA RAZMIŠLJANJA

ISUS I SATNIK

ISUS I SATNIK

Ponedjeljak, 28. 11. 2016. Prvi tjedan došašća

Evanđelje: Mt 8, 5-11
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Tá i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' – i ode, drugomu: 'Dođi!' – i dođe, a sluzi svomu:, 'Učini to' – i učini.« Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom.«

Riječ Gospodnja

»Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere.«

- Isus hvali vjeru satnikovu radi četiri razloga:

1. Zato što dolazi k Isusu i što ga zove Gospodinom, što u njemu prepoznaje očitovanje Božje ljubavi (obećanog Mesiju). Zato što poštuje Isusa pa ga ne zove u svoju kuću da se ne bi, kako propisuje židovski zakon, onečistio. Ne želi Isusa dovesti u nezgodnu situaciju. Zato što vjeruje u moć njegove riječi (po kojoj je sve stvoreno).

2. Zato što mu je stalo do njegova sluge za kojega se zauzima kod Isusa. Zato što je jednako tako bio obazriv prema svojim podčinjenim vojnicima, a i prema i Židovima.

3. Zato što se u Kafarnaumu integrirao i respektira židovsku vjeru, njihove običaje i njihov odnos prema poganima (iako je židovski odnos prema poganima bio neispravan i neprijateljski – bogohulan). Možda je Satnik srcem prihvatio vjeru u jednoga Boga (Jahvu), ali radi službe koju je obavljao nije mogao javno prihvatiti i obdržavati sve židovske zakone i običaje (napose obrezanje). Zato što svojom „okupatorskom“ vlašću nije htio nikoga vrijeđati ni izazivati. Zato što se nije ponaša kao vlastodržac. Zato što se integrirao. Zato što je Židovima (prema Lukinu izvještaju) i sinagogu sagradio.

4. Zato što je ponizan te se smatra grešnim i nedostojnim da Isus uđe u pod njegov krov.

Zaključak: Isus nam stavlja satnika kao uzornog vjernika zato što njegova vjera ima četiri (križne) dimenzije, četiri životvorna odnosa: Bogoljublje, čovjekoljublje, domoljublje i sebedarje. Tako i mi postajemo pravi vjernici tek onda ako je Isus naš posrednik u sva četiri naša životna odnosa: prema Bogu, prema bližnjima, prema okruženju i prema samome sebi. Vjera koju Isus hvali kod Satnika jest vjera koja prožima sveukupne njegove odnose. Molimo u ovom došašću da Gospodinu idemo ususret pravednim životom kao ovaj satnik. Amen.

Natrag