Kako se moli krunica

+ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Vjerujem u Boga Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Zdravo Marijo , milosti puna,  Gospodin s tobom!  Blagoslovljena ti među ženama i blogoslovljen plod utrobe tvoje, Isus *…

(*) Na mjestu zvjezdice:
…koji neka nam umnoži vjeru
…koji neka nam učvrsti ufanje
…koji neka nam usavrši ljubav

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše. Amen

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda, i uvijeke vjekova. Amen.

Slijedi pet desetica određenog otajstva.

Radosna otajstva (ponedjeljkom i subotom):
1. Zdravo Marijo .... Isus, Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela
2. Zdravo Marijo .... Isus, Koga si Djevice, Elizabeti u pohode nosila
3. Zdravo Marijo .... Isus, Koga si Djevice, rodila
4. Zdravo Marijo .... Isus, Koga si Djevice, u hramu prikazala
5. Zdravo Marijo .... Isus, Koga si Djevice u hramu našla

Žalosna otajstva (utorkom i petkom):
1. Zdravo Marijo .... Isus, Koji se za nas krvlju znojio
2. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je za nas bičevan bio
3. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je za nas trnjem okrunjen bio
4. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je za nas teški križ nosio
5. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je za nas raspet bio

Slavna otajstva (srijedom i nedjeljom):
1. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je od mrtvih uskrsnuo
2. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je na nebo uzašao
3. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je Duha Svetog poslao
4. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je Tebe, Djevice na nebo uzeo
5. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio

Otajstva svjetla (četvrtkom):
1. Zdravo Marijo .... Isus, Koji je na rijeci Jordanu kršten bio
2. Zdravo Marijo .... Isus, Koji nam se na svadbi u Kani objavio
3. Zdravo Marijo .... Isus, Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao
4. Zdravo Marijo .... Isus, Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio
5. Zdravo Marijo .... Isus, Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

POSLIJE SVAKE DESETICE:

Slava Ocu ...

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe; očuvaj nas od paklenog ognja; dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Oče naš...

NA ZAVRŠETKU:

O Isuse, to je tebi za ljubav...

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Natrag