• Župa sv. Tome Apostola
  • Molitva u prigodi Dana molitve i pokore za žrtve nasilja i zlorabljenja (Petak pred Cvjetnicu)

Molitva u prigodi Dana molitve i pokore za žrtve nasilja i zlorabljenja (Petak pred Cvjetnicu)

Bože otaca naših, obnovi nas
u vjeri koja nam je život i spasenje,
u nadi koja obećava praštanje i unutarnju obnovu,
u ljubavi koja čisti i otvara srca naša,
da ljubimo Tebe, i u Tebi svakoga svoga brata i sestru.

Gospodine Isuse Kriste,
daj da Crkva obnovi svoju drevnu predanost
poučavanju mladih putovima istine i dobrote,
svetosti i velikodušna služenja društvu.

Duše Sveti, tješitelju, zagovorniče i vođo,
nadahni novo proljeće svetosti i apostolskoga žara u Crkvi.

Neka naše žalosti i suze,
naša iskrena nastojanja za ispravljanjem prošlih krivnja,
i naša čvrsta nakana za promjenom
donose obilnu žetvu milosti
za produbljenje vjere
u našim obiteljima, župama, školama i zajednicama,
za duhovno napredovanje društva
i za rast ljubavi, pravde, radosti i mira
u cijeloj ljudskoj obitelji.

Tebi, Trojedini Bože,
s povjerenjem u zaštitu blažene Marije,
Majke Crkve i Majke naše,
i blaženoga Josipa, njezina zaručnika,
povjeravamo sebe same, djecu našu
i potrebe cijele Crkve.
Amen.

(Prema molitvi koju je sastavio papa Benedikt XVI.)

Natrag