PREDAVANJE ZA MLADE I STUDENTE

Župa sv. Tome apostola u Mostaru i HKZ TROPLET ovu su akademsku i pastoralnu godinu 2018/2019., na blagdan Kraljice Krunice (7. 10. 2018.), proglasili Godinom mladih i studenata. Uz redovitu krunicu i misu za studente koje se održavaju već šest godina U CRKVI SV. Tome apostola, u ovoj će Godini mladih organizirati i mjesečna predavanja za studente. Cjelogodišnja predavanja održavaju se pod okvirnom temom „Raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi“ (2 Tim 1,6).    

Prvo predavanje održat će se u okviru Tropletovih dana kluture, u utorak, 23. 10. 2018., u 18,30 sati u crkvi sv. Tome apostola na Bijelom Brijegu, na temu: “Mir Božji čuvat će vaša srca (Fil 4,7). Misu za studente u 18:00 sati predstavit će i predavanje održati fra Bože Milić, župnik župe sv. Petra i Pavla u Mostaru.

Fra Bože je rođen u Tomislavgradu 1977., gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 2003. Bio je kapelan u župi Međugorje, tajnik Provincije, župnik u Drinovcima, a sada župnikuje u Mostaru.

Pozivamo naše mlade i studente da dođu na misu i na predavanje. Na misi pjeva VIS mladih svećenika koji se zove SACERDOTES.

Natrag