ŽIVA ZAJEDNICA - KRALJICA KRUNICE

ŽUPA SV. TOME APOSTOLA MOSTAR
ŽIVA ZAJEDNICA - KRALJICA KRUNICE

Kraljica Krunice– je živa zajednica koja je dobila ime po blagdanu Kraljice Krunice, jer je na taj blagdan, 7. 10. 2012. osnovana naša župa sv. Tome apostola. Blagdan Kraljice Krunice je supatron naše župe. Da je naša župa osnovana baš na taj blagdan, djelo je Božje providnosti.

            Ovaj blagdan Kraljice Krunice ima povijesnu pozadinu. Naime, u 16. stoljeću Europa se našla pred velikom opasnošću od turske vojske koja je  prijetila osvajanjem cijele Europe. U nizu različitih poticaja na otporpapa Pio V. pozvao je godine 1569. kršćanski svijet i na molitvu svete krunice. Dana 7. listopada 1571. došlo je do odlučne pomorske bitke kod Lepanta (u Korintskom zaljevu, u Grčkoj) u kojoj je ujedinjena španjolska, venecijska i papinska flota, pod zapovjedništvom Don Juana d´Austria, pobijedila tursku silu. Na uspomenu velike pobjede papa je dan 7. listopada proglasio blagdanom “Gospe od Pobjede”. Godine 1573. spomendan mijenja ime u “Blagdan svete Krunice”, odnosno “Blagdan Kraljice od Krunice”. U krajevima gdje se krunica zove ružarij ovaj blagdan nosi ime “Gospe od Svetog Ružarija”.

            Dakle, ova bi živa zajednica, u čast Kraljice Krunice, preuzela organizaciju svakodnevnog moljenja krunice (Ružarija) u našoj župnoj crkvi. Veće desetak žena skoro svaki dan dolazi i moli krunicu u našoj župnoj crkvi. Ona i još druge osobe koje se prijave molile bi krunicu u našoj župnoj crkvi na slijedeće nakane:

Ponedjeljak: za Svetu Crkvu da bude plodno mjesto i sjeme kraljevstva Božjega, da snagom nove evangelizacije obnovi vjeru u svim kršćanskim zemljama i da svakome stvorenju navijesti Krista Kralja, jedinoga Spasitelja svih ljudi.

Utorak: Za našu župnu zajednicu, da po zagovoru sv. Tome, poput prve kršćanske zajednice, bude postojana u „nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama“ (Dj 2, 42).

Srijeda: Za našu djecu i mlade da rastu u mudrosti i milosti Božjoj, da  vjerodostojno žive svoju vjeru, da budu autentični apostoli nove evangelizacije te da tako radosno raspiruju milosni božji dar koji je u njima.

Četvrtak: Za papu, biskupe i svećenike da budu radosni navjestitelji Kristova evanđelja, da budu gorljivi čuvari Euharistije i služitelji Božjega milosrđa te za nova svećenička i duhovna zvanja u našoj biskupiji i župi.

Petak: za starije i nemoćne osobe, za naše bolesnike i patnike da svoje životne križeve pridružuju Kristovu križu za spasenje svih ljudi te za naše pokojnike i duše u čistilištu da ih Uskrsli Krist primi u svoje nebesko kraljevstvo.

Subota: Za naše dobročinitelje da ih Krist Kralj nagradi vremenitim i vječnim dobrima za svako dobro djelo učinjeno našoj župnoj zajednici, Mjesnoj Crkvi i našoj potrebnoj braći i sestrama.

Nedjelja: Za naše bračne drugove da vjerno žive zajedništvo osoba i da služe životu, za naše  obitelji da budu i ostanu Kućna Crkva, da budu žarišta vjere, života i ljubavi.

            Uz župnika u koordiniranju ovom župnom zajednicom sudjelovat će 3 osobe koje će se brinuti o dežurnim moliteljima za svaki dan. Ova živa zajednica imat će svoje susrete  svakog prvog petka u mjesecu na kojem će im župnik tumačiti otajstva krunice po tekstovima Svetog pisma.

Članom ove zajednice postaje se upisom u Registar živih zajednica župe.

Za sve tekstove u ovom Dodatku za Pastoralni plan odgovara
don Krešo Puljić, župnik