SV. TOMA APOSTOL

Osim što se na nekoliko mjesta u Evanđeljima Tomino ime spominje među dvanaestoricom, sv. Ivan evanđelista opisuje ga u tri događaja:

1. Ono kad Isus propovijeda s onu stranu Jordana gdje je Ivan krstio, odlučuje da treba poći u Betaniju radi mrtvoga prijatelja Lazara, a Židovi su već odlučili da će Isusa ubiti, Toma tada junački izjavljuje pred apostolima: "Hajdemo i mi da umremo s njim!" (Iv 11,16).

2. Drugi put na Posljednjoj večeri kada Isus govori da odlazi Ocu i da apostoli znaju taj put, Toma kaže Isusu: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?" Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Iv 14, 5-6).

3. Treći put na drugu uskrsnu nedjelju: „Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: 'Vidjeli smo Gospodina!' On im odvrati: 'Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.' I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: 'Mir vama!' Zatim će Tomi: 'Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.' Odgovori mu Toma: 'Gospodin moj i Bog moj!' Reče mu Isus: 'Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!'“ (Iv 20, 24-29). Po ovoj zgodi Toma je dobio neslavni nadimak „Nevjerni Toma“.

"Toma" na aramejskom jeziku znači blizanac (didim), jer je rođen zajedno sa sestrom, pa ga zato Ivan evanđelist i naziva Toma Blizanac. Toma se rodio u Betsaidi na obali Genezaretskoga jezera, odakle je i većina apostola. Bio je ribar.

Nažalost, izvan ovih evanđeoskih tvrdnji o sv. Tomi ne zna se mnogo. No o njemu su pisali neki crkveni oci kao što je Grgur Nazijanski koji piše da je Toma mučen i poginuo u Indiji. I danas se kršćani u Indiji nazivaju Tominim kršćanima.

Blagdan sv. Tome slavi se u Katoličkoj crkvi 3. srpnja, zaštitnik je Indije, a u Hrvatskoj grada Pule gdje mu se i nalazi prekrasna bazilika. Osim toga zaštitnik je arhitekata i graditelja.

Zaštitnik je i naše župe Bijeli Brijeg i za sada smo jedina župa na području BiH-e koja je posvećena ovom velikom Apostolu.