Don Krešo Puljić, župnik

don Krešo Puljić

Rođen je 13. srpnja 1955. u selu Dolovi, župa Rotimlja. Četverogodišnju osnovnu školu pohađao je u Rotimlji, a četiri ostala razreda u Hodovu. Poslije osnovne škole (1970.) završio je klasičnu gimnaziju u Sjemeništu u Splitu te potom odslužio vojni rok od 15 mjeseci u Leskovcu, Nišu i Beogradu. Teološki studij završio je u Sarajevu, a za svećenika je zaređen u mostarskoj Katedrali 29. lipnja 1981. Zaredio ga je tadašnji biskup Pavao Žanić. Bio je župni vikar u župama: Gradina (dvije godine), Hrasno (jedna godina) i Katedrala u Mostaru (četiri godine) gdje je ujedno obavljao službu ravnatelja Biskupijskog Caritasa i ravnatelja Papinskih misijskih djela hercegovačkih biskupija.

U jesen 1988. odlazi na studij pastoralne teologije u Rim (Lateransko sveučilište). Poslije završenog prvog semestra biskup Pavao Žanić šalje ga u Njemačku, u Freiburg, gdje je tri godine studirao Caritaswissenschaft na Teološkom fakultetu. U 1990., biskup Pavao Žanić vraća ga u Rim gdje je završio započeti postdiplomski studij i gdje je, u jesen 2003., magistrirao iz pastoralne teologije.

U jesen 1993. godine vraća se u Mostar gdje preuzima upravu i organizaciju Biskupijskog caritasa u ratnom vihoru. U Caritasu je djelovao do jeseni 1999., a u listopadu te iste godine preuzima župu Centar-Zalik u Mostaru koja je posvećena sv. Ivanu apostolu i evanđelisti, brojčano najveća župa u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji. U toj župi pastoralno je djelovao nepunih 11 godina, od listopada 1999. do razrješenja u kolovozu 2010. Uz župničku službu predavao je na Teološkom institutu u Mostaru (Njemački, Grupni rad u pastoralu i katehezi, Pastoral posebnih skupina, te još uvijek predaje Pastoral braka i obitelji), bio je član Nadzornog odbora Caritasa Biskupske konferencije BiH te tri godine član Vijeća za obitelj pri BK BiH. Kao župnik u župi sv. Ivana Apostola trudio se prikupiti novčanih sredstava hodajući po svijetu za izgradnju crkve Kristova Uskrsnuća (USA, Canada, Italija, Njemačka). Sva prikupljena sredstva ostavio je svome nasljedniku.

Dekretom biskupa Ratka Perića, 24. kolovoza 2010. razriješen je službe župnika župe sv. Ivana Apostola (Centar-Zalik) te imenovan na „novu graditeljsko-pastoralnu službu na Bijelome Brijegu, gdje je za liturgijsko-pastoralnu službu preuredio i opremio bivši salon namještaja „DOM“ koji je kao Oratorij i filijala katedralne župe blagoslovljen 19. 9. 2010.godine, a godinu dana kasnije, 7. 10. 2011., proglašen župom sv. Tome Apostola, a don Krešo imenovan prvim župnikom. Jedna od glavnih zadaća, uz redovitu župničku službu, priprema terena i projekta za izgradnju nove župne crkve koja bi se trebala graditi uz sadašnji postojeći pastoralni centar (Oratorij) koji sada služi kao liturgijski prostor i župni ured za potrebe župe.

Don Mihovil Zrno, umirovljeni svećenik

Don Mihovil je umirovljeni svećenik koji, na zamolbu don Kreše, nedjeljom i svetkovinama, ponajviše ispovijedanjem i pričešćivanjem, pomaže župniku i po potrebi ga zamjenjuje na dnevnim i nedjeljnim misama. Inače je don Mihovil bio župnik župe Drežnica i dugogodišnji župnik župe Prisoje na Buškom jezeru. Imao brata svećenika, člana Hercegovačke franjevačke provincije i dugogodišnji misionar u Kongu fra Stojan, koji je preminuo 21. 12. 2013.

don Domagoj Markić, đakon

Domagoj je rođen u Mostaru 14. studenoga 1994. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Mostaru. Prijavio se u bogosloviju 2013. godine. Nakon dvogodišnjega studija filozofije u Sarajevu, Biskup ga je poslao u Rim na studij teologije. Boravio je u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricumu, a pohađao predavanja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane. Vrativši se u Mostar ovoga ljeta, stavio se na pastoralno raspolaganje. Biskup ga je, nakon obavljenih petodnevnih duhovnih vježbi u rujnu ove godine, u dogovoru sa župnikom don Krešom Puljićem, poslao u župu Svetoga Tome apostola na Bijelom Brijegu u Mostaru. Pastoralnu godinu u župi dopunja pohađanjem povremenih crkveno-teoloških predavanja u Zagrebu u Nadbiskupskom Pastoralnom centru za đakone iz više biskupija i redovničkih provincija. U svojoj rodnoj župi Rođenja BDM u Pologu, 27. 10. 2018. godine primio je sveti red đakonata.