PROSLAVA SVETOG TOME 2024.

ZAPOVJEDNA SVETKOVINA

Nedjelja, 30.6. prva večer trodnevnice

8, 10 – župnik

18 – Fra Marko Bandić, župni vikar Humac-Ljubuški,

Pjeva: zbor iz Ljubuškog

Ponedjeljak, 1.7. druga večer trodnevnice

18 – Fra Fran Ćorić, župni vikar sv. Petar i Pavao Mostar, Pjeva: zbor mladih sv. Toma

Utorak, 2.7. treća večer trodnevnice

18 – Don Marin Krešić, župnik Aladinića,

Pjeva: župni dječji zbor Blizanac

20 – sati koncert i tombola

Srijeda, 3.7. Patron župe sv. Toma ( misa se slavi u novoj crkvi)

18 – Fra Jozo Grbeša, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije

Pjeva: mješoviti župni zbor sv. Tome

Raspored misa

Mise nedjeljom:

8, 10 i 18 sati

Radnim danom:

Ponedjeljak u 7.30 sati

Utorak – subota u 18.00 sati

Svetkovine u gradu Mostaru:

Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara Sveta Misa u našoj župi je u 17.00, a iza Svete Mise je pobožnost.

Prosinac:

Zornice u 6 sati.

Pobožnosti:

Svaki dan sveta krunica u 17.30!

Svaki četvrtak Euharistijsko klanjanje u 17.30!

Svaki Prvi Petak u mjesecu Euharistijsko klanjanje u 20 sati!