DUGA

POKRET VJEROUČENIKA ZA  APOSTOLAT NOVE EVANGELIZACIJE
DUGA - DIONIŠTVO UGRUPNOM APOSTOLATU
PROGRAMSKA NAČELA

I. ZNAČENJE DUGE

A.DUGA – PRIRODNI FENOMEN

DUGA je prirodni fenomen koji se pojavljuje poput svjetlosti u sedam raznih boja: ljubičasta, tamnoplava, svijetloplava, zelena, žuta, narančasta i crvena. Te boje nastaju tako što se sunčeva svjetlost prelama u kapljicama vode i onda se stvara raskošan luk živopisnih boja. DUGA se tako pojavljuje u oblacima kao luk koji spaja nebo sa zemljom.

B. DUGA -ZNAK SAVEZA

DUGA nas podsjeća na Savez između Boga i ljudi. Ona je znak i znamen prvog Saveza koji je Bog, poslije grijeha prvih ljudi, sklopio s pravednim i bogobojaznim čovjekom imenom Noa. I reče Bog Noi: „A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas“ (Post 9,8). „Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje (9,13).“

            DUGA je od tada simbol Saveza između neba i zemlje; znak Saveza između Boga i ljudi; znak blagoslova i obećanja; znak Božje ljubavi i milosrđa prema čovjeku i čovječanstvu; znak nove nade i ohrabrenja da Bog ljubi čovjeka i sva stvorenja na zemlji.

DUGA je znak pomirenja između neba i zemlje koji je ostvario Isus svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem. Ona je znak koji nas podsjeća na Savez koji smo sklopili s Bogom po sakramentu svetog krštenja. Krsni savez s Bogom obnavljamo, potvrđujemo i učvršćujemo po sakramentima Crkve koji nas osposobljavaju da možemo biti živi znakovi Saveza s Bogom, da možemo biti «DUGA» za druge, biti znakoviti i vjerodostojni svjedoci Božje ljubavi u svojem okruženju.

II. ZNAČENJE DUGE U NAŠOJ ŽUPI

  1. DUGA - DIONIŠTVO UGRUPNOM APOSTOLATU

DUGA u našoj župi sv. Tome Apostola u Mostaru jest Pokret vjeroučenika za novu evangelizaciju. Svako slovo riječi DUGA (u smislu akrostiha) ima svoje značenje: Dioništvo ugrupnom apostolatu, a svaka boja DUGE predstavlja jednu od sedam živih zajednica (grupa, živih krugova) u našoj župi. Svih sedam živih zajednica u župi objedinjeno je u pokret koji je nazvan DUGA. Ovaj Pokret je izraz naše pastoralno-duhovne sinergije, gdje kao žive zajednice organički uvezane, sebe izgrađujemo kao žive udove tijela Crkve i ugrađujemo u tkivo naše župe. Želimo izgrađivati Kraljevstvo Božje na zajedničarski način. Zato su u našem logu naše žive zajednice (živi krugovi), poput onih olimpijskih, nerazdruživo povezani, te zajedno čine znak Kristova križa, koji je izvor i simbol svake prave ljubavi prema Bogu i prema čovjeku.

 DUGA kao pokret za novu evangelizaciju za naše je vjeroučenike „okvir“ zajedničkog obnavljanja saveza s Bogom kojeg su sklopili krštenjem te mjesto zajedničkog i svjedočkog rasta u vjeri, nadi i ljubavi.

Naši bi Dugaši, svojim zajedništvom i raznovrsnošću karizmi, trebali bi biti, u župi i u svom okruženju, kao duga na nebu, znak Saveza s Bogom, znak Crkve koja je jedina, «Duga» po kojoj je Bog uspostavio Savez s cijelim čovječanstvom, u Isusu Kristu.

  1. TKO I KAKO MOŽE POSTATI ČLANOM DUGE

1. Početkom došašća, kada se kandidati za prvu Pričest predstave župnoj zajednici,  učlanjuju se u jedan od živih krugova naše župe i tako postaju članom pokreta DUGA, te im tako počinje Godina apostolata, (Apostolat nove evangelizacije) ili bliža priprava za prvu Pričest.

2. Eventualna ranija uključenja pojedinih vjeroučenika koji se ističu u pobožnosti i znanju, smatra se izuzetkom.

3. U ovaj Pokret mogu se učlaniti vjeroučenici do 7. razreda osnovne škole, koji redovito idu na župni katehezu i školski vjeronauk.

4. Članom Pokreta postaje popunjavanjem upisnice za DUGU koju potpisuje jedan od roditelja, a time vjeroučenik preuzima službu aktivna sudjelovanja u župi u nekoj od župnih živih zajednica.

5. U župi postoji sedam živih zajednica koje predstavljaju sedam duginih boja, ili sedam olimpijskih krugova koji su uobličeni u križ, a predstavljaju sedam odlika Kraljevstva Božjega: istina i život, svetost i milost, pravda, ljubav i mir.

Sedam živih zajednica (krugova su) su:
- Biblijsko-liturgijska zajednica čitača - Logos (ljubičasta boja - istina)
- Molitvena zajednicaRužarij (tamnoplava boja - život)
- Pjevačka zajednica - Blizanac (žuta boja – svetost);
- Ministrantska zajednicaZvono (zelena boja - milost)
- Zajednica malih animatoraAnima (narančastaboja - pravda)
- Karitativno-misijska zajednica -Apostoli ljubavi (crvena boja - ljubav)
 - Izvidnici (svijetloplava boja - mir)

6. Svaku ovu živu zajednicu predvodi po dvoje mladih animatora iz pokreta BIOS i po dvoje malih animatora Dugaša koji se biraju između onih koji se odlikuju redovitošću i vjernošću svojoj službi u grupnom apostolatu pojedinih živih zajednica. Ovi mali animatori predstavnici su svojih živih zajednica i njihovi glasnogovornici, te redovito surađuju s odraslim animatorima i sa župnikom.

7. Poslije završenog osmog razreda vjeroučenik/vjeroučenica, ako su bili redoviti i aktivni članovi pokreta DUGA, u osmom razredu (ili kao krizmanici) ulaze u pokret mladih koji se zove  BIOS (pokret mladih za novu evangelizaciju u našoj župi, koji objedinjuje i omogućuje našim mladima Apostolat nove evangelizacije.).

III. CILJEVI I ZADAĆE DUGE

A. CILJEVI

1. Pomagati Dugašima da, na razini osobne i crkvene vjere, ostanu vjerni svom krsnom savezu s Kristom koji kaže: „Ja sam trs, vi ste loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda (Iv 15, 5).

2. Poučavati Dugaše kako zajedno rasti u grupi, da se otvaraju prema drugima tako da s drugima dijele i svjedoče svoju osobnu i crkvenu povezanost s Kristom (Apostolat nove evangelizacije).

3. Odgajati Dugaše za civilizaciju ljubavi u logici Isusove Nove zapovijedi: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13,34).

A)   ZADAĆE ČLANOVA DUGE

Svagdanja molitva:
1. Ujutro: Anđeo Gospodnji, Hvaljen budi Isuse, Anđele sveti i Djela naša.
2. Navečer: Već mrak se hvata i Molitva Hrvata katolika.
3. Prije spavanja: Ispitati savjest, a potom izmoliti Hvala ti Bože za ovaj dan.
4.Prije i poslije jela: Molimo te Bože smjerno (prije) i Ti nas Bože krijepiš hranom (poslije).

Ostale dužnosti:
1.Nedjeljom i svetkovinama pobožno sudjelovati na svetoj misi i redovito se pričešćivati te više puta godišnje ispovijedati.
2. Redovito ići na župnu katehezu i školski vjeronauk te biti redovit i aktivan u svojoj živoj zajednici.
3. Dobro učiti u školi i rado pomagati drugima.
4. Biti otvoren prema drugima, cijeniti i njegovati prijateljstvo.
5. Poštovati svoje roditelje, odgojitelje, starije, a posebno slabe i nemoćne osobe.
6. Držati svojim životnim načelima Isusovu Nou zapovijed ljubavi.
7. Biti uzoran u svemu i težiti prema izvrsnosti.

IV. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

A. ORGANIZACIJSKI ELEMENTI

1. Sve žive zajednice, redovito i pojedinačno sastaju se na svoje tjedne molitveno-radne susrete u župi, pod vodstvom odraslih animatora, a često i nadzorom župnika.
2. Svakog drugog ponedjeljka u mjesecu slavi se Misa za sve članove DUGE u 18 sati. Poslije Mise organizira se kreativno druženje.

3. Svake godine, poslije završetka školske i vjeronaučne godine, organizira se dvotjedno druženje (ljetni kamp) za Dugaše koje smo nazvali «DUGA-PRUGA», koja ima svoju posebnu himnu: Vlakovođa naš je Isus.

B. UPRAVNI ELEMENTI

            1. Upravu pokreta DUGA čine: predsjednik (župnik), dvoje voditelja (odrasli animatori) i sedam malih animatori iz svih živih zajednica.

            2. Pokret DUGA u javnosti može predstavljati samo župnik ili od njega, za svaku pojedinu priliku, ovlašteni animator ili neka druga osoba od povjerenja.

4. Pokret ima svoju himnu s vlastitim stihovima koji govore o evangelizacijskoj ulozi Pokreta i svoj pečat koji je okrugla oblika i u kojem je ugrađeno sedam olimpijskih krugova Kristova Kraljevstva.

            5. Pečat DUGE je Pečat može koristiti samo župnik i animatori kojima se daje dozvola za pojedinačne potrebe.

            N. B: Prije više od 10 godina napisao sam Načela za pokret DUGA i objavio ih na web stranici župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista. Ovo je malo izmijenjena verzija.

don Krešo Puljić, župnik