PROJEKT NAŠE ŽUPNE CRKVE

Na dan našeg patrona, sv. Tome Apostola, 3. 7. 2014. poslije večernje sv. Mise župnik je predstavio projekt i maketu nove župne crkve na Bijelom Brijegu koja će se graditi na zapadnoj strani Pastoralnog centra. Projekt crkve radi poduzeće ARS STUDIO R d.o.o. iz Mostara.