OBITELJSKI POKRET ZA APOSTOLAT NOVE EVANGELIZACIJE

Župa sv. Tome Apostola – Mostar
OBITELJSKI POKRET ZA  APOSTOLAT NOVE EVANGELIZACIJE
KUĆNA CRKVA: Obitelj – zajednica vjere, života i ljubavi

I. OSNIVANJE POKRETA KUĆNA CRKVA

U Godini vjere, kao plod euharistijskog klanjanja drugim i četvrtim četvrtkom u mjesecu, na kojemu smo molili za bračne i obiteljske zajednice naše župe, odlučili smo, (radi očite pastoralne potrebe braka i obitelji) u župi osnovati pokret za brak i obitelj, koji bi se zvao KUĆNA CRKVA: Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi. U Godini vjere imali smo samo euharistijska klanjanja na kojima je redovito sudjelovalo petnaestak obitelji raznih životnih dobi i ostali vjernici. Po završetku Godine vjere htjeli smo uključiti u Pokret mlade bračne parove i obitelji. Za početak se prijavilo 19 parova.

Na blagdan Svete Obitelji, 29. 12. 2013. na slavili smo Misu za obitelji u 10 h, a poslije Mise don Krešo je za dvadesetak parova održaokratko predavanje na kojem im je predstavio važnost sva tri pokreta za apostolat nove evangelizacije u našoj župi sv. Tome Apostola u Mostaru:

  1. Pokret DUGA – (Dioništvo ugrupnom apostolatu) – to je Pokret vjeroučenika za apostolat nove evangelizacije u kojemu sudjeluje sedam živih vjerničkih krugova (zajednica) vjeroučenika naše župe;
  2. Pokret BIOS –(Biti iostati svoj) Pokret mladih za apostolat nove evangelizacije u kojem sudjeluju mladi naše župe, od kojih većina djeluju kao aktivni animatori u našoj župi.
  3. Pokret KUĆNA CRKVA - Obiteljski pokret za apostolat nove evangelizacije, pod geslom: Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi.

Poslije predavanja uslijediloje druženje uz zakusku,u velikoj dvorani ispod crkve.

II. POSLANJE, IDENTITET I TEMELJNE ZADAĆE POKRETA: KUĆNA CRKVA

A. Temeljno poslanje pokreta KUĆNA CRKVA jest poziv koji je papa Ivan Pavao II. uputio obiteljima: „Obitelji, postani ono što jesi!“, a to zapravo znači da „obitelj ima poslanje da uvijek sve više postaje ono što jest“: Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi (FC 17).

B. Identitet i temeljne zadaće obitelji: na Drugom vatikanskom koncilu obitelj je nazvana Kućna CrkvaEcclesia domestica (LG 11 i  AA11), a to znači da je kršćanska obitelj „živa slika i povijesno ponazočenje samoga otajstva Crkve“ (FC 49), a s obzirom na bračne drugove i djecu, definirana je kao prisna zajednica života i ljubavi (usp. GS 48).

„Bit obitelji i njezine zadaće određeni su ljubavlju. Zbog toga obitelj prima poslanje da čuva, objavljuje i priopćava ljubav, životvorni odraz i stvarno udioništvo u Božjoj ljubavi prema ljudskome rodu i u ljubavi Krista Gospodina prema Crkvi, njegovoj zaručnici“ (FC 17).

Kršćanska obitelj treba trajno postajati ono što jest: Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi, a to će ostvariti Apostolatom nove evangelizacije i to kroz ostvarenje četiri temeljne zadaće koje Papa navodi u pobudnici „Obiteljska zajednica“ (FC 17):

  1. Stvaranje zajednice osobaSluženje životu
  2. Sudjelovanje u razvoju društva
  3. Sudjelovanje u životu i poslanju Crkve.

B1. Stvaranje zajednice osoba:Moliti, raditii surađivati na produbljivanju osobnog zajedništva ljubaviu braku i obitelji koje svoju puninu postiže u iskrenu sebedarju (usp. FC 22). „Bog je ljubav i u sebi živi otajstvo osobnog zajedništva ljubavi. Stvarajući ljudsku narav muškarca i žene na svoju sliku i trajno je uzdržavajući u postojanju, Bog u nju upisuje poziv, pa prema tome sposobnost i odgovornost ljubavi i zajedništva.“ (FC 11). „Dakle: što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja“ (Mt 19, 6).

B2. Služenje životu: formirati bračne parove da ovu zadaću dožive i žive kao suradnju sa Stvoriteljem, da u međusobnoj ljubavi njeguju dvojaki i neraskidivi smisaobračnoga čina: smisao sjedinjenja i smisao rađanja (usp. HV 7). Bračna ljubav mora biti ljudska, posvemašnja, isključiva i posve otvorena novom životu (usp. HV 11).Roditelji trebaju stvarateljsku suradnju s Bogom nastaviti u cjelovitom odgoju djece, tako da njihova obitelj bude „škola potpunije čovječnosti“ (GS 52). Odgovorno roditeljstvo.

B3. Sudjelovanje u razvoju društva: Obitelj se treba otvoriti drugima i prenositi im vrednote koje pomažu očovječenju čovjeka i društva te tako aktivno utjecati na preobrazbu društva.„Sam doživljaj zajedništva i sudioništva, što mora obilježavati svagdanji život obitelji, jest njen prvi i osnovni prilog društvu“ ( FC 43).

B4. Sudjelovanje u životu i poslanju Crkve: Obiteljsko „sudjelovanje u poslanju Crkve mora se ostvariti zajedničarski: supruzi, dakle, zajedno kao bračni par, roditelji i djeca kao obitelj“ (FC 50). Obitelj treba, u krilu Crkve, biti u službi izgradnje kraljevstva Božjega sudjelujući u „proročkom, svećeničkom i kraljevskom poslanju Isusa Krista i njegove Crkve“ (FC 50):

B4.1. Obitelj treba biti zajednica koja vjeruje i koja evangelizira (proročka zadaća)- pobožno slušanje, čitanje, proučavanje i navješćivanje Božje riječi; „Poput Crkve, i obitelj mora biti prostor u koji se Evanđelje prenosi i odakle Evanđelje zrači“ (EN 71).

B4.2. Obitelj treba biti zajednica u dijalogu s Bogom (svećenička zadaća) – ovdje dolazi do izražaja obitelj kao kućno svetište Crkve koja je kao takva ucijepljena u opću Crkvu. Kršćanska ženidba je „sakrament uzajamnog posvećenja i čin bogoštovlja“ (FC 56). Posvećenje i bogoštovlje obitelji u našem pokretu KUĆNA CRKVA na poseban način ostvaruje se provedbom hrvatskog katoličkog zavjetnog obećanja i ovdje predloženih preporuka koje omogućuju obitelji da ostane u dijalogu s Bogom:

a) Zajedničarski kao obitelj treba provoditi zavjetno obećanjeHrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu koje su Hrvati katolici dali 2. 9. 1979. na jubilejskoj proslavi u Ninu, prigodom proslave Branimirove godine (kada se slavilo 1100 godina vjernosti Petrovu nasljedniku, a u sklopu proslave 1300. obljetnice kršćanstva u Hrvata). Tom prigodom u Ninu je nastala zavjetna molitva: Ispovijest vjere Hrvata katolika. Tu zavjetnu molitvu i Molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj (preporučenu od naših b-h biskupa 2006.) obitelj treba zajednički moliti svaku večer.

b) Barem jedanput mjesečno sudjelovati na obiteljskom klanjanju koje se održava drugog i četvrtog četvrtka u 17,30 h u našoj župi. Neka na klanjanju bude prisutan berem jedan od bračnih drugova, ako ne mogu oba. Na ovom klanjanju aktivno će sudjelovati i sami članovi Pokreta koji će se, uz pomoć župnika, unaprijed pripremati za svoje interventne i molitve.

c) Svakog drugog četvrtka u mjesecu, poslije obiteljskog klanjanja (u 17,30 h) i mise (u 18 h) sudjelovati na predavanju u 18,30 h koje se može organizirati i u formi radionica.

d) Posebno obilježavati Obiteljsku nedjelju, a to je svaka zadnja nedjelja u mjesecu, kada treba zajedničarski kao obitelj,aktivno sudjelovati u slavljenju Obiteljske mise u 10 h u našoj župnoj crkvi.

e) Jednom godišnje, zajedno s drugim bračnim parovima iz Pokreta, obaviti duhovnu obnovu. Svakako se preporuča češće obavljanje sakramenta pokore (sv. ispovijed).

f) Obitelj kao KUĆNA CRKVA u našoj župi, treba biti protagonist pastorala za obitelji u župi. A  to znači aktivno preuzimanje određenih pastoralnih zadaća u župnoj zajednici u smislu apostolata (službe), a ne u smislu povremenihusluga, bilo koje vrste.

B4.3. Obitelj treba biti zajednica u službi čovjeka (kraljevska zadaća) –snagom Nove zapovijedi ljubavi ljubiti i služiti braći te u svakoj osobi otkriti sliku Božju.

Zaključak: Obiteljski apostolat za novu evangelizacijupomaže obitelji da bude obiteljska zajednica vjere, života i ljubavi, da sve više postaje ono što jest, tj. Kućna Crkva, koja u Crkvi sudjeluje u izgradnji Kraljevstva Božjega svojom proročkom, kraljevskom i svećeničkom službom.

III. NUTARNJASTRUKTURA POKRETA KUĆNA CRKVA Nutarnja dinamična struktura pokreta KUĆNA CRKVA predstavljena je u njezinu logu, koji je oslikan u dinamičnom križu kojeg čine četiri pravokutna trokuta različitih veličina koji predstavljaju Euharistiju, Crkvu, obitelj i molitvu. Sva ta četiri trokuta izrastaju iz sjajno-bijele križne svjetlosti koja predstavlja Kristovu križno-uskrsnu-duhovsku ljubav koja se rađa i umnaža u Crkvi po Euharistiji i u obitelji po zajedničkoj molitvi. Još konkretnije, ovaj dinamični križ predstavlja kako je obitelj neraskidivo ucijepljena u otajstvo Kristova otkupljenja u Crkvi po Euharistiji, po ostalim sakramentima i sebedarnoj ljubavi.

Ovaj logo ima dvojako komplementarno značenje:

1.Križni logo pojašnjava važnost našeg jubilejsko-obiteljskog obećanja za duhovnu obnovu obitelji (iz Nina, 2. 9. 1979.): Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi Euharistiju. To znači da naše obitelji po zajedničkoj molitvi i slavljenju nedjeljne Euharistiji znaju„biti s Isusom“ (usp. Mk 3, 14). Euharistija kao„izvor i vrhunac svega kršćanskog života“ (LG 11)uključuje i ostale sakramente koji tvore Crkvu i obitelj kao KUĆNU CRKVU.

2. Iznad križnog loga stoji Papin poziv obitelji: „Obitelji, postani ono što jesi!“, a ispod  križnog loga stoji glavni slogan pokreta KUĆNE CRKVE: Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavikoji definira obitelj kao prisnu zajednicu (usp. GS 48) te upotpunjuje identitet i poslanje obitelji. Obitelj, dakle, kao i apostoli, treba najprije, „biti s Isusom“postati „prisna“ s Isusom i međusobno, pa je tek kao takvu Isus „šalje propovijedati“ (usp. Mk 3, 14). Tu se začinje Apostolat nove evangelizacijeobitelji na koju je poziva papa Ivan Pavo II.: „Obitelji, postani ono što jesi“ (FC 17). Metodologija našeg Pokreta je: najprije „prisnost“ s Kristom, a onda  „poslanje“ poKristu, apostolat. U ove dvije riječi sastoji se identitet i četiri temeljne zadaće obitelji.

IV. POSEBNI OBITELJSKI BLAGDANI

Kao posebne obiteljske blagdane članovi pokreta obilježavat će: Svetu Obitelj (prva nedjelja po Božiću), Dan života (prva nedjelja u veljači), sv. Josipa zaštitnika obitelji (19. ožujka) i Presveto Trojstvo (u lipnju), Gospu Velikog hrvatskog krsnog zavjeta (polovinom rujna).

V. UPRAVNA TIJELA I ČLANSTVO PORETA KUĆNA CRKVA

Pokret ima predstojnika (župnik), tajnika i njegova zamjenika (ili dva para ili dvije osobe od dva različita para), kojima mandat traje godinu dana i može se produživati tri puta.

Članom ovog Pokreta postaje se ispunjavanjem Upisnice. Upisati se mogu parovi ili pojedini roditelji koji imaju djecu u odrastanju, a ne samo oni s manjom djecom. I drugi parovi koji nisu upisani mogu dolaziti na predviđena klanjanja i predavanja. Mole se bračni parovi da ovaj Pokret ozbiljno uzmu k srcu kako bi mogli susrete i predavanja organizirati na pristojnoj razini. Čim Pokret dospije do pedesetak redovitih članova, na susrete ćemo pozivati i stručne predavače sa strane.

don Krešo Puljić, župnik