STUDENTSKI UTORAK – KLANJANJE PRED PRESVETIM

U utorak, 18. 3. 2014. slavili smo redovitu, kao i svakoga utorka u akademskoj godini, sv. Misu za studente. To je bio ujedno i prvi od trinaest utoraka posvećenih sv. Anti. Crkva je bila prepuna, propovijed bila na temu karizma i kairos, u kojoj je don Krešo povezao sv. Antu i sv. Josipa, za čiju smo se svetkovinu, 19. 3. 2014. pripremali trodnevnicom. Na Misi su prekrasno svirali studenti. Poslije Mise bilo je euharistijsko klanjanje pred Presvetim koje su, na temu „križnoga put“ pripremili studenti. 14 studenata pripremilo je četrnaest molitava u kojima su svoj život povezivali s Isusovim „križnim putom“. Molitve su bile prekrasne i dirljive. Poslije svake tri postaje pjevala se po jedna pjesma, koje je pjevala jedna studentica, meditativno i pobudno. Na ovom klanjanju sudjelovalo je preko stotinu studenata. Bogu hvala za ovu prekrasnu mladost koja i molitvama i životom, „djelom i istinom“ slavi Gospodina.

Natrag