Župni oglasi 18. N/g. ( 6. kolovoz)

  • Svete mise na Veliku Gospu u našoj župi su 7,30 i 9 sati! Potičemo da se na devetnicu ide u katedralu. Svaku večer započinje molitveni program u 20 sati, krunica pa sveta misa ispred katedrale. ( ako je lijepo vrijeme )
  • Od 1. 8. započeli smo primati misne nakane za mjesec rujan. Svete mise koje se slave od 1.9. naknada za njih  iznosi 30 KM odlukom biskupske konferencije BiH.
  • Od 3. 9. raspored misnih slavlja Nedjeljom 8, 10 i 18, a radnim danima od 4. 9. u 18 sati!
  • Izašao je novi broj Crkve na kamenu uzmite i čitajte!
  • Ženidbeni navještaj: Crkveni brak žele sklopiti: 

               Marin Tomić i Darija Ćorić, vjenčanje predviđeno 13. 8. 2023

               Stanko Jarak i Anđela Bošnjak, vjenčanje predviđeno 19. 8. 2023.

               Ako netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je javiti u župni ured

Raspored misa

Mise nedjeljom:

8, 10 i 18 sati

Radnim danom:

Ponedjeljak u 7.30 sati

Utorak – subota u 18.00 sati

Ljetni raspored svetih misa
(4.7.2024. – 1.9.2024.):

Mise nedjeljom:

8, 10 i 20 sati

Radnim danom:

Ponedjeljak, srijeda i petak u 7 sati (jutro)

Utorak, četvrtak i subota u 20 sati (večer)

Župni ured u srpnju i kolovozu radi samo iza svetih misa!

Svetkovine u gradu Mostaru:

Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara Sveta Misa u našoj župi je u 17.00, a iza Svete Mise je pobožnost.

Prosinac:

Zornice u 6 sati.

Pobožnosti:

Svaki dan sveta krunica u 17.30!

Svaki četvrtak Euharistijsko klanjanje u 17.30!

Svaki Prvi Petak u mjesecu Euharistijsko klanjanje u 20 sati!