Misne nakane

Nedjelja, 17. 9. 2023. XXIV. N/g.
8:00 Jela Anić za + Slavka i Darinku, sestre Danicu i Radicu, brata Mladena Soldo i sve +
10:00 Misa za narod
18:00 Ob. Željka Tomića za + Antoniju Dujmović i Mirka Šalinovića

Ponedjeljak, 18. 9. 2023.
17:30 krunica
18:00 Djeca za + o. Zvonku, m. Ljubicu Kolobara i sve +

Utorak, 19. 9. 2023.
17:30 krunica
18:00 Mirna Ljubičić za + o. Petra, m. Zoru i sve + iz ob. Ljubičić i Crnogorac

Srijeda, 20. 9. 2023. Sv. Andrija Kim i mučenici
17:30 pobožnost sv. Josipu
18:00 Kolege za + pripadnike PZO Mostar

Četvrtak, 21. 9. 2023. Sv. Matej
17:00 Iva Raič s djecom za + muža Peru, svekra Grgu, svekrvu Ljubu i sve + iz ob. Raič
17:30 krunica
18:00 sv. Misa Rudnik – 30. godina župe sv. Mateja

Petak, 22. 9. 2023.
17:30 krunica
18:00 Ob. za + Jozu Galića i sve + iz ob. Galić i Ljubić

Subota, 23. 9. 2023. Sv. Padre Pio
17:30 krunica
18:00 Ob. za + o. Rudu i m. Vinku Jurčić

Nedjelja, 24. 9. 2023. XXV. N/g,

8:00 Frano Marić za + o. Nikolu, m. Zoru i suprugu Ivu Marić
10:00 Misa za narod
18:00 Ob. za + Dragu i Franu Marković i sve + iz ob.

Ponedjeljak, 25. 9. 2023.
17:30 krunica
18:00 Ob. za + Roberta i Mandu Crnjac

Utorak, 26. 9. 2023.
17:30 krunica
18:00 Slavica Marić za + Juru Marića i sve +

Srijeda, 27. 9. 2023. Sv. Vinko Paulski
17:30 pobožnost sv. Josipu
18:00 Djeca za + o. Cvitana i m. Terezu Šunjić

Četvrtak, 28. 9. 2023.
17:30 Euharistijsko klanjanje
18:00 Ob. Smoljan za sve svoje +

Petak, 29. 9. 2023. Sv. Mihael, Gabriel i Rafael
17:30 krunica
18:00 Ob. Karlušić za + Ivu (ž)

Subota, 30. 9. 2023. Sv. Jeronim
17:30 krunica
18:00 Ob. za + Ivana Marića

SVETKOVINE U GRADU MOSTARU !!!
Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara, Sveta Misa u našoj župi je u 17:00, a iza Svete Mise je pobožnost.

Raspored misa

Mise nedjeljom:

8, 10 i 18 sati

Ljetni raspored (7. i 8. mjesec):

8 i 10 sati (večernje nema)

Radnim danom:

18 sati

Svetkovine u gradu Mostaru:

Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara Sveta Misa u našoj župi je u 17.00, a iza Svete Mise je pobožnost.

Prosinac:

Zornice u 6 sati.

Pobožnosti:

Svaki dan sveta krunica u 17.30!

Svaki četvrtak Euharistijsko klanjanje u 17.30!

Svaki Prvi Petak u mjesecu Euharistijsko klanjanje u 20 sati!