Krštenje

Slavlje krštenja u redovitim prilikama bit će prema dogovoru sa svećenikom. Naglašavamo kako krštenje treba biti uz nedjeljnu sv. Misu u 10 sati, ako ima valjan razlog može biti subotom u 12 sati. Krštenje je potrebno najaviti barem 20 dana ranije radi priprave roditelja i kumova. Prilikom prijave krštenja roditelji neka donesu kopiju djetetovog rodnog lista.

Kumovi, prema propisima Crkve, trebaju biti svjedoci vjere, što znači da redovito idu u crkvu i primaju sakramente. Prema crkvenom zakonu moraju imati punih 16 godina, moraju biti pričešćeni i krizmani, i ako su oženjeni, moraju imati crkveno sređen brak. Ako nisu članovi naše župe, trebaju imati potvrdu od svoga župnika da mogu kumovati.

Važno upozorenje. Ako se krizma dijeli bez odobrenja mjesnog biskupa, krizma je nevaljana te ta “krizmana” osoba ne može kumovati. Isto tako ako je ženidbi asistirao neovlašteni svećenik, ženidba je nevaljana i takvi ne mogu kumovati kod sakramenata krštenja i krizme kao ni oni koji žive crkveno nevjenčani. Roditelji i kumovi trebaju se ispovjediti prije krštenja njihova djeteta. Roditelji su dužni donijeti dokument iz matičnog ureda u kojem se nalaze podatci o njihovu djetetu. Odrasli koji nisu kršteni ili krizmani a to žele, mogu doći na dogovor za priprave bilo kojeg dana u tjednu.

Raspored misa

Mise nedjeljom:

8, 10 i 18 sati

Radnim danom:

Ponedjeljak u 7.30 sati

Utorak – subota u 18.00 sati

Svetkovine u gradu Mostaru:

Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara Sveta Misa u našoj župi je u 17.00, a iza Svete Mise je pobožnost.

Prosinac:

Zornice u 6 sati.

Pobožnosti:

Svaki dan sveta krunica u 17.30!

Svaki četvrtak Euharistijsko klanjanje u 17.30!

Svaki Prvi Petak u mjesecu Euharistijsko klanjanje u 20 sati!