Župni oglasi, 22. N/g. ( 3. rujan. 2023.)

 • Proba dječjeg zbora u subotu u 11 sati.
 • Pozivamo sve srednjoškolce, studente i radničku mladež na probu zbora mladih subotom u 18:30h. Svi kojima je Bog podario glas, sluh ili dar sviranja instrumenata su dobrodošli!
 • Pozivamo mlade i odrasle koji žele slaviti Boga svojim pjevanjem u župnom zboru da se odazovu na redovite probe utorkom i petkom u 18:30.
 • Pozivamo sve odrasle (od srednjoškolaca) koji se žele priključiti liturgijskim čitačima (svagdanjim danima i nedjeljom) neka se jave u župni ured. Svi su dobrodošli!
 • Pozivamo sve vrijedne djevojke i žene da se priključe čišćenju molitvenog prostora. Prijave u župni ured.
 • Molimo sve obitelji župe koje nisu popunili svoj obiteljski karton, neka to učine kroz 9. i 10. mjesec. U protivnom neće moći podizati svoje dokumente u župnom uredu niti će im svećenik biti na raspolaganju za njihove potrebe. Molimo sve obitelji koje se nisu uključile u granju crkve da se uključe.
 • Potvrde za kumstva vade se najmanje mjesec dana prije kumovanja na sakramentima. Potvrda se izdaje osobno vjernicima koji žive na terenu župe sv. Tome i koje župnik osobno poznaje.
 • Pozivamo sve one koji su u mogućnosti darovati župni Caritas koji se brine za najpotrebitije župljane.
 • OBILJEŽAVANJE 30. OBLJETNICE STRADANJA HRVATA CIVILA U GRABOVICI 

9. rujna 2023.

11:00 – polaganje vijenaca, križni put i Sveta Misa

Pozivamo sve župljane koji mogu da sudjeluju.

 • Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara, Sveta Misa u našoj župi je u 17:00, a iza Svete Mise je pobožnost.
 • RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

UTORAK: 15:30 – 17:30 

ČETVRTAK: 10 – 12

Svaki dan iza Svetih Misa.

Za smrtni slučaj i bolesnike dostupni smo 0 – 24.

Za sve informacije na raspolaganju je župni telefon: 036 329 490 (od 10 do 12 i od 15 do 17).

 • RASPORED VJERONAUKA I SEKCIJA

1 i 2 razredi imaju vjeronauk jednom mjesečno.

Četvrtak : 15h – 3. razred

      16h – 4. i 5. razred

Petak: 15h – 6. i 9. razred

             16h. – 7. i 8. razred

Subota – Oratorij sv. Tome

9h – Caritas

9:30h – Ministranti

10h – Krizmanici

10h – Kreativna

10h – Dramska 

10:30h – Liturgijski čitači

11h – Dječji zbor 

12h – Krštenja 

18:30 – Zbor mladih

 • U iduću nedjelju 10. 9. 2023.  u 10 sati imat ćemo zaziv Duha Svetoga za početak nove školske, akademske i vjeronaučne godine. Molimo svu djecu i mlade da se odazovu na ovu Svetu Misu 
 • Župni vjeronauk započinjemo zadnji tjedan u 9 mjesecu.

Raspored misa

Mise nedjeljom:

8, 10 i 18 sati

Radnim danom:

Ponedjeljak u 7.30 sati

Utorak – subota u 18.00 sati

Svetkovine u gradu Mostaru:

Kada se slave zaštitnici župa grada Mostara Sveta Misa u našoj župi je u 17.00, a iza Svete Mise je pobožnost.

Prosinac:

Zornice u 6 sati.

Pobožnosti:

Svaki dan sveta krunica u 17.30!

Svaki četvrtak Euharistijsko klanjanje u 17.30!

Svaki Prvi Petak u mjesecu Euharistijsko klanjanje u 20 sati!